Икономическата и институционалната стабилност в България са умерени, а публичните финанси устойчиви, се казва в годишния кредитен анализ на агенцията за кредитен рейтинг Moody’s, съобщиха от Министерството на финансите.
Агенцията прави преглед на икономическия растеж на страната от 2010 г. до сега и отчита, че икономическият растеж през 2010 и 2011 г. се дължеше на положителната динамика в износа. Същевременно вътрешното търсене е било подтиснато от процесите на изплащане на задължения в частния сектор и ниските чуждестранни капиталови потоци. През 2012 г. се наблюдаваше възстановяване на частното потребление и инвестиционната активност.
От агенцията прогнозират, че стабилизирането на икономиките в еврозоната към края на текущата година ще се отрази на България в активизиране на износа, докато частното потребление ще доведе до покачване на вноса.
Очакванията според Moody’s за 2013 г. са растуж на брутния вътрешен продукт (БВП) от 1.2%. Очакванията на агенцията за 2014 г. са за икономически ръст от 2,4%.
Експертите от рейтинговата агенция прогнозират през 2013 г. фискалната консолидация у нас да се забави. Очакванията им се основават на предположеното за повишаване на социалните трансфери и капиталовите разходи и на ефекта върху приходната част на бюджета от все още високата безработица, нисък ръст на промишленото производство и ограничено вътрешно търсене.
За 2014 г. анализаторите прогнозират бюджетният дефицит да се свие минимално - до 1,3% от БВП, като въпреки ускоряването на номиналния и реалния растеж на БВП, по-значително подобрение на бюджетното салдо ще бъде затруднено от очаквания за продължаващ натиск за увеличаване на социалните разходи.
В документа се отчита, че процесите на пазара на труда все още подтискат по-ускорено възстановяване в частното потребление. Оптимизирането на разходите за труд в сектори като строителство и индустрия се осъществява чрез ограничаване на заетостта, а не чрез намаляване на компенсациите на наетите. Същевременно в доклада се отбелязва, че нивото на доходите в икономиката е под средното за еврозоната.
Рейтинговата агенция определя фискалната и паричната политики в България като благоразумни, а надзорът над банковата система - като ефективен, което според анализаторите е било важен фактор за това банковата система да не се превърне в тежест на бюджета по време на глобалната финансова криза. Ефективният банков надзор е допринесъл за запазване на доверието към страната.
Moody’s оценяват като нисък политическия риск в страната, но обръщат внимание на високото социално напрежение и липсата на партия, която да се радва на високо обществено доверие. Въпреки това има консенсус между водещите партии за запазване на фискална стабилност, ниски нива на държавен дълг и системата на валутен борд.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010