Средния размер на изтеглените ипотечни кредити през май се увеличи с около 10% на годишна база. Ръстът се дължи преди всичко на раздвижване в луксозния сегмент имоти. В същото време активизиране се забелязва и в запитванията за потребителски кредити. Това се посочва в анализ на Кредит Център и Creditpoint.bg за изтеклия месец.
Средният размер на ипотечните кредити, изтеглени през май, е 35 650 евро. Съотношението между еврото и лева при изтеглените заеми е 57 на сто в полза на лева, посочват от „Кредит Център“. Както може да се очаква, най-висок среден размер имат изтеглените ипотечни кредити в София (49 240 евро) и във Варна (35 980 евро).
„През май станахме свидетели на активност на пазара на ипотечни кредити, сходна с тази от предходния април”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център. „Покачването с 10% на средния размер на изтеглените кредити е резултат от раздвижване в луксозния сегмент. Сделките с имоти във високия ценови клас бяха сред най-силно засегнатите от кризата. Още от началото на 2012 г. обаче този сегмент започна да се възстановява, като изпревари много от останалите имотни сектори. Първите месеци на 2013 г. продължиха тази тенденция, което доведе и до покачване на стойността на част от изтеглените кредити”, уточнява Тошев. По думите му, активизирането на сделките за луксозни къщи и апартаменти са предизвикали и 3% ръст на заемите с размери над 90 000 евро през май.
Без големи промени през май остават най-предпочитаните срокове за погасяване на ипотечните заеми. Най-популярният период остава този между 16 и 20 години – 38.2% от хората избират него. Следващият предпочитан срок е този от 21 до 25 години – към него прибягват близо 30% от потребителите.
Между 50% и 60% е най-популярният дял на външно финансиране през месец май. Около една четвърт от кредитополучателите избират такъв дял. С няколко процента по-малка е частта на хората, избрали кредит, покриващ съответно от 60% до 70% и от 70% до 80% от стойността на сделката.
Прогнозата на експертите от Кредит Център и Creditpoint.bg за следващите месеци е, за запазване на тенденцията на понижение на лихвите и по-голяма активност по отношение на търсенето на потребителки кредити. Ипотечното кредитиране ще се запази като обеми от последните няколко месеца. Политическите събития обаче могат да повлияят на пазара на имоти и жилищно кредитиране, ако се премине към по-дългосрочна политическа нестабилност, смятат експертите.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010