По темата „Ало, ало" пишат кандидат-студентите на писмения изпит по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски". Изпитът започна в 9.00 часа и е с продължителност 4 часа. Темата беше изтеглена от кандидат-студента Момчил Нешовски от София. Изтеглени бяха и две контролни теми, по които кандидатите нямат право да пишат. Те са "БГ образование" и "Четене-чатене". За изпита предварително желание за участие са заявили 604 зрелостници. Писменият изпит по журналистика е вход за трите специалности на Факултета по журналистика и масова комуникация - журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване. Изпитът цели да провери способностите на кандидат-студентите да извеждат и интерпретират проблеми, да представят познанията си по разглежданата тема и ясно и оригинално да се изразяват в писмена форма. Оценяват се още и езиковата и общата култура на зрелостниците.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010