Конституционният съд (КС) допусна за разглеждане по същество делото за касиране на изборите, внесено от 96 народни представители от ГЕРБ. Но отхвърли искането на партията да се изискат материалите от прокуратурата по разследването намерените 350 000 бюлетини в печатница в Костинброд. Определението на съда е от 29 май и днес е публикувано на сайта на съда. От ГЕРБ поискаха делото да се гледа при открито заседание и да се изискат материалите от прокуратурата по казуса "Костинброд". КС обаче отхвърля и двете искания. Основанието е, че разследването с намерените бюлетини все още не е приключило. Не било необходимо да променя трайната практика делата за изборни нарушения да се гледат закрито, а пък и от ГЕРБ не били посочили защо искат открито заседание. Докладчик по делото е председателят на Конституционния съд Димитър Токушев. Депутатите от ГЕРБ - вносители на иска поддържат, че са извършени следните нарушения:
-  Недопустима агитация в деня за размисъл и в деня на изборите;
- Участие в публичната част на кампанията на социологически агенции, трайно обвързани с определена политическа сила, участник в изборите. Поддържа се, че изнасяните от тези агенции данни са довели до промяна на обществено-политическите нагласи за гласуване;
- Гласуване в чужбина, извършено в противоречие с правилата от Изборния кодекс (ИК);
- При водене на регистъра на жалбите в Цeнтралната избирателна комисия (ЦИК) не са спазени нормативни изисквания;
- Купуване на гласове в изборния процес в редица райони и избирателни секции.
По делото са приложени и три тома доказателства за претендираните нарушения.
Конституционните съдии изискват от ЦИК да предостави резултатите от проверка на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРРБ по решение на ЦИК от 29 април 2013 г. на избирателните списъци от гласуването в Турция, както и още две решения на ЦИК от 12 май 2013 г.
КС конституира като заинтересовани страни по делото Народното събрание, президента, Министерския съвет, трима министри, ВАС, главния прокурор, омбудсмана, ЦИК и няколко неправителствени организации. Те могат в срок от 7 дни да представят писмени становища и доказателства по делото. Вносителите на искането в същия срок могат да представят допълнителни съображения.
Особени мнения и становищa по определението за допустимост са изразили петима съдии - Румен Ненков, Кети Маркова, Анастас Анастасов, Цанка Цанкова и Георги Ангелов.
Първите трима не са съгласни, че е оставено без уважение искането да се изискват от прокуратурата "материалите по предварителното производство по случая с откритото свръхпроизводство на изборни бюлетини в печатница в гр. Костинброд и за разглеждане на делото в открито заседание".
Според тях Конституционният съд е длъжен да събере всички доказателствата, които се необходими за правилното решаване на делото.
Също така те смятат за незаконосъобразен отказът да се гледа делото в открито съдебно заседание, тъй като, според тях, най-добрият отговор на внушения е публичното разглеждане на делото.
В особеното мнение на Цанка Цанкова и Георги Ангелов се посочва, че "би следвало да се уважи искането в частта относно изискване и прилагане към делото на материалите по образуваното досъдебно производство. Предмет на това искане е случаят с намерените изборни бюлетини в печатницата в Костинброд".

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010