Държавният дълг достигна 16.9% от БВП

3 Юни, 2013 - 12:48 - Klassa.bg Rss - всички новини


Държавният дълг на България към края на април 2013 г. възлиза на 6.89 млрд. евро, сочат данните на Министерството на финансите. От посочената сума вътрешният дълг е 3.144 млрд. евро, а външният - 3.746 млрд. евро. В номинално изражение дългът бележи увеличение приблизително с 5,4 млн. евро в сравнение с нивото, регистрирано в края на март. Това се дължи преди всичко на повишаването на размера на вътрешния дълг в резултат от новото вътрешно финансиране с държавни ценни книжа (ДЦК) през месеца, поясняват от финансовото ведомство.
В края на отчетния период делът на държавния дълг спрямо прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) е 16,9%. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 9,2% от БВП, а на вътрешния държавен дълг е 7,7% от БВП.
Ще припомним, че в края на 2012 г. държавният дълг възлизаше на 7 млрд. евро, което представляваше 17.6% от БВП. Според регламентите на ЕС, максимално допустимият размер на дълга е до 60% от БВП на съответната държава.
В структурата на държавния дълг към края на април вътрешните задължения заемат дял от 45,6%, а външните - от 54,4 %. Според валутната си структура, дългът се разпределя на: 51,9% в евро, 33,6% - в левове и 13% - в щатски долари.
Извършените плащания по държавния дълг през април възлизат на 62,5 млн. лв.
За периода януари-април тази година най-съществен е делът на плащанията по дълга, деноминирани в евро - 86,1%, а тези в лева са 10,4%.
Държавно-гарантираният дълг през месец април е общо почти 466 млн. евро. В номинално изражение показателят бележи намаление приблизително с 16 млн. евро в сравнение с нивото си от края на март. Главната причина е извършеното през април погасяване по външни държавно-гарантирани заеми. Към края на април вътрешните държавни гаранции са в размер на почти 15 млн. евро.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010