Брутният външен дълг на България към края на март 2013 г. е 37.346 млрд. евро, което е с почти 742 млн. евро (2%) повече спрямо март 2012 г., сочат данните на БНБ. Спрямо края на миналата година обаче е отчетено намаление на показателя с 246 млн. евро (0.7%).
В края на март 2013 г. дългосрочните задължения на страната са почти 27.1 млрд. евро (72.6% от брутния дълг). В сравнение с година по-рано те са нараснали с близо 510 млн. евро (1.9%), но спрямо края на миналата година са намалели леко с 0.2% (65 млн. евро).
Краткосрочните задължения на страната към края на март възлизат на близо 10.25 млрд. евро (27.4% от брутния дълг). Те нарастват за година с 232 млн. евро (2.3%), но спрямо декември 2012 г. се понижават с 1.7% (181 млн. евро).
Брутният външен дълг само на сектор “Държавно управление” в края на март 2013 г. достига 3.2 млрд. евро, т.е. той нараства за година със 17% (467 млн. евро). Спрямо края на 2012 г. той намалява със 175 млн. евро (5.2%).
За периода януари–март 2013 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1.23 млрд. евро (3% от БВП), при над 1.49 млрд. евро (3.8% от БВП) плащания за първото тримесечие на 2012 г.
Нетният външен дълг в края на март 2013 г. е над 15.47 млрд. евро, т.е. почти същия като в края на миналата година.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010