В България делът на хората, които живеят в материални лишения, е най-висок в Европа – 60%, като след нас се подреждат Латвия – 49% и Румъния – 48%. Това сочи изследване на Евростат за хората в риск от бедност или социално изключване в ЕС. В първата десятка на страните от ЕС-27, чиито граждани влизат в риск от бедност или социално изключване са още Унгария (42 на сто), Латвия (38 на сто), Гърция (30 на сто), Полша и Кипър (28 на сто), Италия и Словакия (24 на сто).   Най-нисък риск от бедност съществува за жителите на Швейцария, Исландия, Швеция и Люксембург по около 1 на сто, тоест един на всеки сто жители в тези страни живее в риск от бедност или материални лишения.   Според европейската статистика - един на всеки шест жители на ЕС живее в материални лишения. Като цяло в ЕС делът на хората, които живеят в тежки материални лишения се увеличава през 2011 година с 0.5 на сто до18%, като половината от тях – 8.8 на сто - са в състояние на тежки материални лишения.   Най-значителен ръст на хора, които изпадат в тежки материални лишения е отчетен в Италия – 4.3 процентни пункта, Латвия - 4 процентни пункта, Гърция – 3.6 процентни пункта и Унгария – 1.5 процентни пункта.   Критериите, според които се определя жизненият статус на хората в ЕС са дали могат да си купят кола; дали могат да си купят един цветен телевизор; дали могат да си позволят пералня; дали могат да позволят нормално отопление; невъзможност за едноседмичен годишен отпуск далече от дома; невъзможност да консумират месо, пиле или риба всеки втори ден; невъзможност за неочаквани финансови разходи; невъзможност за покупка на мобилен телефон; дали могат да си позволят да си набавят всички тези неща чрез покупка на изплащане или чрез кредит.   Според проучването на Евростат хората, които не могат да си позволят да плащат три от девет елемента за жизнен стандарт - се определят като хора, живеещи в материални лишения. Хора, които не могат да си позволят плащането на повече от три елемента, се считат заживеещи в силни материални лишения.   Данните показват още, че най-тежко нуждаещите се живеят в домакинства с един човек с деца (18.4 на сто), самотни жени-домакини (11.9 на сто), самотни мъже (11.5 на сто) и домакинства с двама възрастни и повече от три деца – 11.2 на сто.   Икономическото състояние на обществата в Италия, Испания и Гърция има най-голям принос за увеличаване броя на хората, които живеят в бедност или риск от социално изключване, отчита Евростат. В Италия хората, които са изпаднали в бедност се е увеличил с близо 2,4 млн. души, в Испания - с близо 700 хиляди и в Гърция - с близо 370 хиляди.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010