България рискува да изгуби 372 млн. евро от европейските фондове в края на годината. Това съобщава вицепремиерът по европейските фондове Илиана Цанова в интервю за "Труд". Рискови са парите по всички европейски програми. Единствено по оперативна програма "Транспорт" няма риск от загуба на средства, уточнява Цанова. До момента България има загубени 90 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони, 5 млн. евро по програма "Рибарство" и 5.2 млн. евро по програмите за трансгранично сътрудничество. Загубата на средствата е по т.нар. правило n+2/n+3, според което заявеният бюджет за всяка година трябва да се усвои до две или три години след това. Земеделската програма с най-много загуби Най-много европейски средства рискуваме отново да се загубят по Програмата за развитие на селските райони – около 100 млн. евро. Това е програмата с най-голям бюджет – 3.2 млрд евро. Целта за разплащане през 2013 г. е 398 млн. евро.От тях до май са разплатени 44 млн. евро публични средства, казва Цанова.Тя отчита, че темпото е бавно и изостава от прогнозите. "Ако се запази, рискът от автоматично отписване на средства е реален", смята вицепремерът по еврофондовете. Според нея причината е в липсата на искания за плащания от страна на получателите на средствата (бенефициентите).  Общините имат проблем със забавянето в провеждането на обществените поръчки, докато  земеделските производители, фермери и малки предприятия нямат достатъчен финансов ресурс за изпълнение на проектите си навреме, коментира Цанова. По думите й са предприети мерки за намаляване на загубите. Те са насочени към наддоговаряне на проекти, което ще доведе до повече авансови плащания, както и заявки за по-ранно възстановяване на суми по договори, които изтичат през 2014 г. Има и идея да се увеличи размерът на плащанията за агроекология. Още 272 млн. евро по шестте оперативни програми Към днешна дата загубата по шестте оперативни програми се оценяватна 272 млн. евро, казва Илиана Цанова. Според нея оптимистичната прогноза е с предложените мерки сумата да намалее до 113 млн. евро, а песимистичната - до 150 млн. евро. Основната мярка, която предприе служебният кабинет за намаляване на загубата от структурните и кохезионния фонд е тройно увеличаване на авансовите плащания, и вдигане на авансови и междинни плащания до 95%. Най-големият риск от оперативните програми е по "Регионално развитие", показват данните на финансовото министерство. То трябва да разплати около 250 млн. евро до края на годината. За да се минимализира загубата от европейски средства е предвидено прехвърлянето на големия европейски проект за строителството на северната скоростна тангента на София от програма "Транспорт" в "Регионално развитие", което трябва да се случи във вторник, обяви преди дни вицепремиерът и министърът по регионално развитие Екатерина Захариева. Другата мярка, която предстои да се предприеме, е да се прекрати изпълнението по 84 договори с общините. По тях не е имало движение в последните 10 – 12 месеца, посочва Цанова. Тя уточнява, че това ще се случи след дискусия с местните власти.  "Ако проектите в застой не се прекратят, рискуваме да има сериозна сума, която ще остане за сметка на националния бюджет. В същото време, заради липсата на плащания по тях, ще бъдат изгубени европейски пари. Моментът е много деликатен и се надявам всички да подходят по национално отговорен начин", заявява Илияна Цанова. Другите рискови програми са "Човешки ресурси", където трябва да се разплатят около 150 млн. евро до края на годината, както и по програмата за бизнеса  "Конкурентоспособност", където под въпрос е разплащането на около 50 млн. евро. За да се спасят парите по "Човешки ресурси" и "Административен капацитет" се предвижда местене на пари вътре в програмите от мерките, по които няма интерес към тези, по които има, посочва Цанова.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010