Схемата за безвъзмездна финансова помощ „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” ще бъде представена днес в залата на Военния клуб в Сливен. Тя се финансира по Програма ФАР 2006 и се управлява от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.
Целта на програмата е да се подкрепи създаването на нови устойчиви работни места и подобряване на перспективите за заетост и социално сближаване, да се насърчи предприемачеството сред хората в трудоспособна възраст, както и да се подпомогне развитието на система...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010