Застой и на „бързите кредити“ през първото тримесечие

16 Май, 2013 - 14:07 - Klassa.bg Rss - всички новини

Вземанията по кредити на дружествата, специализирани само в кредитиране, са 1.97 млрд. лв. към края на март 2013 г., сочат предварителните данни на БНБ. Докато година по-рано вземанията на нефинансовите иниституции, отпускащи основно т.нар „бързи кредити“ са били 1.986 млрд. лв., което значи че намаляват с 0.8% (16.1 млн. лв.) спрямо първото тримесечие на 2012 г., но се увеличават с 4.8% (90.4 млн. лв.) в сравнение с декември 2012 година.
Към края на март 2013 г. размерът на необслужваните кредити достига значителните 591.2 млн. лв., спрямо 390.5 млн. лв. в края на март 2012 година. В сравнение с декември 2012 г. тези кредити нарастват с 15.8% (80.8 млн. лева). Така според изчисленията на база данните на БНБ, към края на март необслужваните кредите в сектора са 30%.
Според срока, преобладават кредитите над 5 години, които са 592.5 млн. лв. Те намаляват с почти 27% (218 млн. лв.) спрямо март месец на 2012 г. и се увеличават незначително в сравнение с края на 2012 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити се понижава от 40.8% в края на март 2012 г. до 30.1% в края на март 2013 година.
Към края на първото тримесечие на 2013 г. вземанията по кредити със срок от 1 до 5 години са 497.6 млн. лева. Те намаляват незначително на годишна и тримесечна база. Единсвено вземанията по кредити със срок до 1 година имат лек ръст както на годишна, така и на тримесечна база до 288.6 млн. лв.
В края на март 2013 г. вземанията по кредити от граждани и еднолични търговци са 70% от всички вземания в сектора, при дял от 79% година по-рано. Тези кредитни намаляват на годишна база с 12.9% (201 млн. лв.) до 1.36 млрд. лева. Прави впечатление, че делът на вземанията по потребителски кредити се увеличава за сметка на жилищните, чиито дял пада до 27%. Фирмените „бързи кредити“ са общо близо 530 млн. лв. към края на първото тримесечие на 2013 година.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010