Лизинговата дейност се свива през първото тримесечие

15 Май, 2013 - 16:56 - Klassa.bg Rss - всички новини


Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на март 2013 г. са общо близо 3.22 млрд. лв. при 3.464 млрд. лв. в края на март 2012 година. Така в края на първото тримесечие на 2013 г. на годишна база те намаляват със 7.1% (246.7 млн. лв.), а спрямо декември 2012 г. - с 2.6%, сочат данните на БНБ.
Лизинговата дейност у нас е почти изцяло за сметка на финансовия лизинг, по който вземанията са 3.125 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2013 г. при 3.39 млрд. лв. в края на същото тримесечие на 2012 г. При този вид лизинг в края периода според договора правото на собственост може да бъде или да не бъде прехвърлено, докато оперативният лизинг представлява вид даване под наем на машини, съоръжения и т.н. слещу заплащане за определен период.
В края на март 2013 г. вземанията по финансов лизинг на годишна база намаляват със 7.9% (266 млн. лв.), а спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. – с 2.8% (89.3 млн. лв.). Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 97.9% в края на март 2012 г. до 97.1% в края на март 2013 година.
Сключените през първото тримесечие на 2013 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на общо 218.3 млн. лв. при 239.7 млн. лв. през същото тримесечие на 2012 година. Спрямо март 2012 г. обемът им намалява с 8.9% (21.4 млн. лв.), а спрямо декември 2012 г. - с 22% (61.6 млн. лева).
Според видовете активи, вземания по финансов лизинг за машини, съоръжения и индустриално оборудване възлизат на 815 млн. лв. към края на март тази година, при 891 млн. лв. спрямо година по-рано. Намалението на тези вземания на тримесечна база е с 3.6% (30.1 млн. лв.) а на на годишна база относителният им дял намалява леко от 26.3% на 26.1%. Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили са 743.3 млн. лв. към края на първото тримесечие на 2013 г. при 868.9 млн. лв. в края на март 2012 година. В сравнение с края на миналата година тези вземания се понижават с 4.2% (32.5 млн. лева), а относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг намалява от 25.6% в края на март 2012 г. до 23.8% в края на същия месец на 2013 година. В края на първото тримесечие на 2013 г. вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са 729.5 млн. лв. при 794.6 млн. лв. в края на същото тримесечие на 2012 година. Те нарастват незначително с 0.2% (1.7 млн. лв.) спрямо края на декември 2012 година. Относителният им дял обаче също се понижава - от 23.4% в края на март 2012 г. до 23.3% в края на март 2013 г.
Според срока на договорите по финансов лизинг, в края на март 2013 г. вземанията с матуритет от 1 до 5 години са 1.526 млрд. лв. при 1.661 млрд. лв. през март 2012 г., като се понижават с 1.6% (24.5 млн. лв.) спрямо декември 2012 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг намалява леко от 49% в края на март 2012 г. до 48.8% в края на март 2013 година. Обемът на вземанията с матуритет над 5 години към края на март е 813.5 млн. лв. при 976.6 млн. лв. в края на същия месец на 2012 г. и намалява с 8.2% (73 млн. лв.) в сравнение с декември 2012 година.
Към края на март 2013 г. необслужваните вземания са 763.4 млн. лв., спрямо 727.8 млн. лв. в края на март 2012 година. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 г. тези вземания нарастват с 0.9% (6.5 млн. лева). Така към края на март 2013 г., според изчисления на основа на данните на БНБ, необслужваните вземания по лизингови договори представляват 23.73%.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010