През първото тримесечие на 2013 г. БВП нараства с 0,4 на сто спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0,1 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2012 година. Това показват експресни оценки Националния статистически институт (НСИ), обявени в сряда.   За първото тримесечие на 2013 г. БВП в номинално изражение достига 16.161 млрд. лева . Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2013 г. е 13.708 млрд. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (63.4 на сто), следван от индустриалния (31.9 на сто) и аграрния сектор (4.7 на сто).   По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (85.7 на сто), което в стойностно изражение възлиза на 13.851 млрд. лева. През първото тримесечие на 2013 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 2.910 млрд. лв. и заема 18 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно, сочат данните на НСИ.   През първото тримесечие на 2013 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. брутната добавена стойност запазва равнището си.   Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване, през първото тримесечие на 2013 г. принос за регистрирания икономически растеж имат бруто образуването в основен капитал с 2.4 на сто, колективното потребление с 0.9 на сто и износът на стоки и услуги с 1.8 на сто.   През първото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година. брутната добавена стойност се увеличава с 0.3 на сто. Увеличение е регистрирано в аграрния, индустриалния сектор и сектор на услугите съответно с 3.3, 1.3 и 0.3 на сто.   По отношение на компонентите на крайното използване е регистриран положителен икономически растеж на колективното потребление с 3 на сто в сравнение със същия период на предходната година. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита ръст спрямо първото тримесечие на предходната година с 4.8 на сто. Износът на стоки и услуги се увеличава с 8.9 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 4.4 на сто.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010