Държавният дълг се покачи до 16.8% от БВП през март

25 Април, 2013 - 13:52 - Klassa.bg Rss - всички новини


В края на март държавният дълг възлиза на общо 6.89 млрд. евро, сочат данните на Министерството на финансите. От посочената сума вътрешният дълг е 3.1 млрд. евро, а външният е 3.79 млрд. евро. В номинално изражение дългът бележи увеличение приблизително с 225,5 млн. евро в сравнение с обема си в края на февруари. Това се дължи преди всичко на повишаването на размера на вътрешния дълг в резултат от новото вътрешно финансиране с държавни ценни книжа (ДЦК) през месеца.
През февруари делът на държавния дълг спрямо БВП беше 16.2%. В края на март делът на държавния дълг към прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) се покачва на 16,8%. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 45%, а външните - 55%. От общата сума на държавните задължения 52% са в евро, 33% - в левове и 13,3% - в щатски долари.
През март са извършени плащания по дълга в размер на 13,5 млн. лв. През първото тримесечие на годината над 85% от извършените плащания по дълга са били в евро, а 11% - лева.
Размерът на държавно-гарантирания дълг през март достига 481,3 млн. евро. В номинално изражение тойг бележи намаление приблизително с 13,2 млн. евро спрямо края на февруари. То се дължи главно на регистрираните през март погашения. Към края на март вътрешните държавни гаранции са в размер 14,2 млн. евро.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010