Във връзка със зачестилите случаи на самоубийства у нас, министерство на здравеопазването разработи проект на Национална Програма "Превенция и профилактика на самоубийствата в България 2013 - 2018 година" и Национален план за действие към нея. Документът е разработен от Министерството на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи. От МЗ твърдят, че има световни тенденции на самоубийствата и страната ни не е изолирана от тях. Данните сочат, че ежегодно около 1 милион души в цял свят посягат на живота си. В последните десетилетия се отбелязва ръст на самоубийствата и опитите за самоубийства, а така също и на падане на възрастовата граница, посочват от МЗ.
От там изтъкват, че основната цел на Националната програма е намаляването на честотата на опитите за самоубийство и на смъртността поради самоубийство.
Програмата ще заложи на събирането на достоверна статистическа информация за опитите за самоубийства, междусекторно сътрудничество, обучение на персонал за работа с хора с автодеструктивно поведение. В проекта ще се акцентира и на обучението на професионалистите по проблемите на самоубийствата. В тази връзка дейностите са насочени към различни целеви групи.
Чрез обучения по суицидопрофилактика ще бъдат обхванати професионалисти от различни професии и преди всичко - заетите в областта на здравеопазването.
От друга страна, програмата е насочена към българските граждани с повишен риск - лица със суицидно поведение, с психични и тежки соматични заболявания, с други форми на дезадаптивно поведение - токсикомании, ученици  на възраст между 10 и 18 год., военнослужещи; служители на МВР, медицински професионалисти; членове на "близкото обкръжение" на лица, извършили опит за самоубийство или самоубийство; жени във фертилна възраст, безработни мъже на възраст 25 - 50 год.; възрастни и самотни хора, затворници. Предвижда се и изграждане и поддържане на база данни за мониторинг на самоубийствата и на опитите за самоубийство на национално и регионално ниво и за оценка на ефективността и ефикасността на суицидопреванитвните дейности.
 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010