277 анализа по показателите за постоянен мониторинг в 10 пункта на водопроводната мрежа на град Сливен са били извършени през месец март по съвместната програма между ВиК и Регионална здравна инспекция Сливен за качествата на питейната вода, съобщават от РЗИ – Сливен.
Не са констатирани отклонения от заложените параметри в Наредба №9/2001г. на Министерство на здравеопазването за качествата на водата подавана за питейно-битови цели.
...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010