Във фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) са събрани 246 млн. лв., след като всички банки са превели в срок годишните си вноски, съобщи управата на фонда.   По закон банките, членове на фонда, трябва да внесат премийните си вноски до 31 март. Те са в размер на 0.5 на сто от общия размер на влоговата база за предходната година, определена на среднодневна основа.   “Годишните премийни вноски за 2013 г. на банките са в размер на 246.2 млн. лв. След превеждането им средствата на фонда възлизат на 1.828 млрд. лв. Това нарежда ФГВБ сред най-добре капитализираните фондове съгласно утвърдените международни стандарти”, коментира председателят на управителния съвет на фонда Росен Николов.   Влоговата база в чуждестранна валута се преизчислява в левове по курса на БНБ за съответния ден. Банка, неплатила вноската си в определения от закона срок, дължи на ФГВБ законово определена лихва за забава. Тъй като тази година 31 март беше неработен ден (неделя), банките можеха да превеждат вноските в срок до 1 април включително.   Клоновете на банки от ЕС са освободени от плащане на вноски, както и клоновете на банки от трети страни, в които влоговете са гарантирани от системата в страната по седалището на банката при равностоен размер и обхват на покритието.   Алфа банка - клон България, БНП Париба - клон София, ИНГ банк - клон София, и Ишбанк - клон София, не участват в българската система за гарантиране на влоговете. Тези клонове съответно не плащат премийни вноски към ФГВБ, тъй като по силата на европейските изисквания защитата на депозитите се осъществява от системата в страната на банката майка.   “ФГВБ работи в тясно сътрудничество с другите участници в системата за финансова стабилност - Министерството на финансите и Българската народна банка, по новата регулаторна рамка за управление на кризи, предложена от Европейската комисия. В момент, в който европейските институции обсъждат проекта на директива за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции, е разумно да се помисли и за по-ефективно използване на капацитета на схемата за гарантиране на влоговете. Високата капитализация на ФГВБ е предпоставка, че обособяването на фонд за преструктуриране на кредитни институции няма да доведе до нови регулаторни тежести върху банковата система, а оттам и да повиши цената на кредита в икономиката”, коментира още Николов.   Натрупаните във фонда средства са предназначени за изплащане на гарантирания размер на влоговете на граждани и фирми в случай на банков фалит. Размерът на гаранцията по влоговете е 196 000 лв. на едно лице в една банка, като са гарантирани влоговете на физически и юридически лица в левове и в чуждестранна валута. Като гарантира средствата на вложителите в банките, ФГВБ съдейства за поддържане на стабилността и доверието в банковата система.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010