Годишните премийни вноски за 2013 г. в размер на 242.2 млн. лева на банките регистрирани в България и членове на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) са преведени навреме във Фонда и общата сума там вече възлиза на почти 1.83 млрд. лв. Това нарежда ФГВБ сред най-добре капитализираните фондове, съгласно утвърдените международни стандарти,“ заяви Росен Николов, председател на Управителния съвет на ФГВБ.
Съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, институциите — членове във ФГВБ, следва до 31 март на текущата година да превеждат премийни вноски във Фонда в размер на 0.5 на сто от общия размер на набраните влогове през предходната година (в случая 2012 г.), определен на среднодневна основа. Влоговете в чуждестранна валута се преизчисляват в левове по курса на БНБ.
Клоновете на банки от ЕС са освободени от плащане на вноски, както и клоновете на банки от трети страни, в които влоговете са гарантирани от системата в страната по седалището на банката, при равностоен размер и обхват на покритието, уточняват от фонда. Тези клонове съответно не плащат премийни вноски към ФГВБ, тъй като по силата на европейските изисквания защитата на депозитите се осъществява от системата в страната на банката майка.
Натрупаните във Фонда средства са предназначени за изплащане на гарантирания размер на влоговете на граждани и фирми в случай на евентуален фалит на дадена банка. Размерът на гаранцията по влоговете е 196 хил. лв. на едно физическо и юридическо лице в една банка, внесени в левове и в чуждестранна валута. Това означава, че ако например дадено лице има влогове в няколко банки, като размерът на депозитите във всяка от тях е до 196 хил. лева, то е гарантирана цялата сума по депозитите му, независимо че може да надхвърля общо 1 млн. лева.
Според данните на БНБ, огромната част от броя на депозитите у нас са под 100 хил. лева.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010