Държавният дълг достигна 16.2% от БВП през февруари

2 Април, 2013 - 13:58 - Klassa.bg Rss - всички новини

В края на февруари държавният дълг възлиза общо на почти 6.66 млрд. евро, сочат данните на Министерството на финансите. От тази сума вътрешният дълг е 3.027 млрд. евро, а външният е близо 3.633 млрд. евро. В номинално изражение дългът бележи увеличение приблизително с 463,2 млн. евро в сравнение с размера си в края на януари. Това се дължи преди всичко на повишаването на размера на вътрешния дълг в резултат от новото вътрешно финансиране с държавни ценни книжа (ДЦК) през месеца. С въпросните средства бяха изплатени субсидиите на земеделците.
В края на отчетния период делът на държавния дълг към прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) e 16,2%. В структурата на държавния дълг в края на февруари вътрешните задължения са с дял от 45,5%, а външните - от 54,6%.
Валутната структура на дълга е: 51,6% - в евро, 33,3% - в левове и 13,4% - в щатски долари. Извършените плащания по държавния дълг през февруари възлизат на над 2.02 млрд. лева. Плащанията по дълга от началото на годината са най-вече в евро - 85,4%, следвани от тези в лева (11.2%) и в щатски долари (3.3%).
Държавногарантираният дълг през месец февруари е в размер на 492 млн. евро и в номинално изражение нараства приблизително с 800 хил. евро в сравнение с предходния месец януари. Причината е главно в регистрираната през месеца валутно-курсова разлика.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010