„БДЖ-Пътнически превози“ пусна обществена поръчка за намирането на фирма, която да охранява имуществото на компанията за срок от 3 години, показа справка на сайта на компанията.
Прогнозната стойност на поръчката е 5,86 млн. лв. без ДДС, а срокът – 3 години. Избраният от държавното дружество критерий за оценка е "икономически най-изгодна оферта", като се разглеждат два основни показателя – единият е технически, а вторият е предложената цена за охранител. Според изчисленията на компанията за изпълнението на поръчката ще са необходими 271 охранители.
Самата поръчка е за избор на охранител за 37 обекта на "БДЖ – Пътнически превози" в цялата страна, от които около една четвърт са в района на София. Сред охраняемите активи са включени, както сгради и складове на компанията, така и машини, съоръжения и т.нар. подвижен железопътен състав и др.
Плащането на сумата ще бъде на месечен принцип в продължение на 36 месеца.
Участници в процедурата могат да бъдат всички български или чуждестранни юридически и физически лица, както и обединения между тях, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки.
Това ще е вторият опит на управителите на железницата да ангажират външен охранител чрез обществена поръчка. Първият опит на холдинга бе спрян от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) през февруари тази година. Тогава антимонополният регулатор отмени публичната покана с аргументите, че част от заложените в процедурата изисквания към кандидатите за изпълнители нарушават разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010