Народно събрание

1 Април, 2013 - 16:12 - DarikNews.bg: света и България

Според Конституцията на страната България е република с парламентарно управление. Народното събрание се състои от 240 народни представители, които се избират за срок от четири години.
За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. Кандидатите за народни представители, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след регистрацията си.
Народното събрание на страната приема, изменя, допълва и ...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010