Възстановяването на българската икономика ще се движи от индивидуалното потребление. За ускоряването на растежа България се нуждае и от повече инвестиции. Това са сред основните изводи в последния тримесечен анализ на икономическия екип на "Уникредит Булбанк".   В по-малка степен на възстановяването ефект ще оказват износът и брутното капиталообразуване.   Според икономистите на Уникредит Булбанк износът и капиталообразуването ще бъдат малко по-слаби спрямо прогнозите отпреди три месеца. Причината е, че търсенето в еврозоната ще има нужда от малко повече време, за да започне да се подобрява.   В същото време анализът посочва, че в България заради предсрочните парламентарни избори ще бъде удължено времето, в което компаниите са в изчаквателна позиция.   "През първото и второто тримесечие на годината ръстът ще бъде ограничен, а през третото и четвъртото икономиката ще ускори темповете си на възстановяване“, обясни Кристофор Павлов, главен икономист на Уникредит Булбанк.   Прогнозата за БВП през тази година е за ръст от 1.7%, а за 2014 г. – за повишение от 2.8%.   Анализът на пазара ясно показва, че България се нуждае от повече инвестиции, за да се подкрепи ускоряването на икономическия растеж. Според икономическия екип на банката стопанската политика на следващото правителство би трябвало да комбинира политиките за запазване на макроикономическата стабилност с усилия за ускоряване на структурните реформи и недопускане на забавяне на усвояването на средства от ЕС с внимателно оформени фискални стимули.   Анализът за икономиката на страната сочи, че коефициентът на безработицата през първата половина на тази година няма да отчете забележителен спад. Очакванията са в края на годината безработицата да се понижи до 11.9% благодарение на фискалните стимули, подпомагащи растежа, сравнително по-високия износ и ускоряването на темпа на усвояване на средства от Европейския съюз.   Според икономистите краткосрочното забавяне на капиталовите потоци, насочвани към България, и увеличената политическа турбулентност, няма да имат негативни последствия върху дългосрочния капацитет на страната да привлича инвестиции. Това обаче е сценарий при успокояване на политическата ситуация след изборите.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010