България е сред трите държави в Европейския съюз, където независимостта на правосъдието се оценява най-слабо. Докладът е на Световния икономически форум, който бе представен в сряда от Европейската комисия, съобщава БТА. Най-зависима от външни влияния е съдебната система в Словакия, следвана от Румъния, а на трето място с негативен знак е България. Най-независими са правораздавателните системи във Финландия, Холандия и Ирландия. Изследването отчита продължителността на делата, броя на завършените съдебни процеси, както и на "висящите" дела. В съобщение на ЕК се отбелязва, че държавите от ЕС сами предоставят данните за проучването, а това, че понякога липсва информация, се дължи основно на липсата на водена национална статистика. ЕК допълва, че всяко съдебно решение в държавите от ЕС се възприема като присъда на съд от Общността, а често процесите засягат правата на потребителите, електронната търговия, обществените поръчки, защитата на околната среда, интелектуалната собственост - части от единния пазар. Очаква се представените в сряда резултати да повлияят на решенията за финансова подкрепа в осигуряването на независимостта на европейската съдебна система чрез бюджета на ЕС до 2020 година. ЕК изрично отбелязва, че наблюдението на съдебните системи в ЕС не отменя механизмите за мониторинг, чрез които от 2007 година се оценяват правосъдието и вътрешният ред в България и Румъния. България се представя по-добре единствено от Люксембург, Швеция, Белгия, Дания и Гърция по отношение на електронното известяване на страните по дадено дело. Държавата ни е на последно място в ЕС по отношение на общия бюджет за правосъдие. През 2013 година бюджетът на цялата съдебна власт е около 230 милиона евро. Докладът е написан, без да включва данни за Белгия, Ирландия и Великобритания, но те надали щяха да изместят България от дъното.По броя на съдии на глава от населението България е в челната десетица на ЕС – осмо място. И тази част от проучването не включва данни от Белгия, Ирландия и Великобритания. България от своя страна не е предоставила статистика за броя на гражданските и търговските съдебни спорове, завършили с окончателно решение през миналата година. По брой на адвокатите страната ни заема средата на класацията, непосредствено до Белгия. България е в средата на класацията за броя на съдиите, които са подложени на задължително обучение. В областта на независимостта при решаването на спорове по граждански дела нашата страна е на предпоследно място, преди Румъния. По този показател липсват данни за положението в Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта и Словакия.
 

 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010