Ние няма да извиваме ръцете на българския бизнес. Никой не мисли за увеличаване на данъците, изкуствено увеличаване на заплатите в частния сектор, извън това, което се разберем. Това заяви премиерът Марин Райков в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в отговор на притесненията, изразени от бизнеса вследствие на призива му индустриалците да проявят солидарност към най-бедните.   "В тази специфична и нелека социална среда аз акцентирах върху необходимостта българският бизнес и национален капитал, индустриалците да проявят солидарност с най-уязвимите българи. Това беше изтълкувано от някои части от българския бизнес едва ли не като сигнал, че държавата е склонна да упражнява върху тях натиск", посочи Райков.   Той увери, че подобен натиск няма да има и припомни, че вече е декларирал, че приоритет ще бъде създаването на благоприятна бизнес среда.   "Трябва да проявяваме солидарност и да намерим най-подходящата форма, чрез която да не посегнем на бизнес-климата, но същевременно да подадем ръка и на всички българи. Това беше апел, който се надявам, че е правилно разбран”, посочи премиерът.   Райков откри заседанието на тристранния съвет, който предстои да обсъди мерки за подпомагане на най-бедните.   Райков изрази съжаление, че НСТС не се е събирал през последните месеци. "Държа да се обърне внимание на всички процеси, които протичат в обществото и създават напрежение", обърна се той към участниците.   Вицепремиерът и социален министър Деяна Костадинова призова социалните партньори в началото на заседанието да се концентрирате върху тези мерки, които не изискват законодателна промяна и върху тези, които са от компетентността на съвета.   Финансовият министър Калин Христов заяви, че няма основание да се твърди, че бюджетът няма да бъде изпълнен. "Не може да се твърди, че в него има и съществени резерви. Несигурността по отношение на приходната част е нараснала. Вероятността растежа да е по-малък от планирането е по-голяма. По отношение на фискалния резерв не трябва да създаваме напрежение, което допълнително създава несигурност и плаши бизнеса и домакинствата и води до намаление на потреблението", посочи той.   Той допълни, че при фискалния резерв има цикличност и сезонност и "нивото му по никакъв начин не поставя на риск бюджета и общата финансова стабилност".   Очаквайте подробности

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010