Брутният ни външен дълг нарасна с 2 млрд. евро през 2012 г.

26 Феруари, 2013 - 14:23 - Klassa.bg Rss - всички новини


Брутният външен дълг на България в края на 2012 г. възлиза на 37.846 млрд. евро, което е с 2 млрд. евро повече в сравнение с края на 2011 г. (35.846 млрд. евро), сочат предварителните данни на БНБ. В края на декември 2012 г. дългосрочните задължения са над 27.24 млрд. евро, а краткосрочните – 10.6 млрд. евро.
От посочената сума държавният брутен външен дълг към декември 2012 г. е над 3.37 млрд. евро. Спрямо края на 2011 г. той нараства с 590 млн. евро (21.2%). Увеличението се дължи основно на емитираните през юли 2012 г. от правителството 5-годишни еврооблигации.
За цялата 2012 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са общо 6.36 млрд. евро, при 6.81 млрд. евро за 2011 г.
От друга страна, нетният външен дълг към края миналата година е 15.626 млрд. евро. Той намалява с 616.7 млн. евро в сравнение с края на 2011 г. (16.243 млрд. евро). Намалението се дължи на относително по-голямото повишение на брутните външни активи (с 2.617 млрд. евро) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг с 2 млрд. евро.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010