Изтеклата 2012 г. показа интересни тенденции при лихвите по депозити и кредити за граждани и фирми, макар да нямаше драстични промени в никоя от посоките. Нека разгледаме лихвите по депозити на граждани в лева. Изчисления на основата на данните на БНБ за средния лихвен процент по месеци показват, че средно за миналата година лихвата по левовите депозити на граждани е била почти 5%. Макар и колебливо и бавно, лихвите по влоговете на граждани отбелязват постепенно понижение през миналата година. Тази тенденция, според прогнозите на банкери, ще се запази и през настоящата година. През 2012 г. определено е било най-изгодно да откриваме влогове през януари, защото тогава лихвите бяха около 5.58%. След спад през февруари на 5.2% те се задържат до май на малко над 5%. След което съвсем бавно „пълзят“ надолу, като през октомври и ноември лихвите по влоговете са практически равни (средно 4.77%), а през декември символично се повишават.
И докато за влоговете на населението през 2012 г. може да се каже, че откриването им е било най-доходоносно в началото, а най-малко доходоносно – в края на годината, то при кредитите в лева нещата не са така откроени по периоди. За по-голяма точност ще разгледаме каква е била през миналата година действителната цена на потребителските и ипотечните левови заеми в лева, включваща не само лихвите, но и съпътстващите ги такси и комисионни, т.е. годишният процент на разходите (ГПР).
Според наличните официални данни по месеци, средната цена на новоотпуснатите потребителски левови кредити за миналата година е 13.33%. Близо до тази стойност е средният ГПР през юли, октомври и ноември. Най-скъпи (около 13.7%) са били потребителските кредити през януари (което е логично, защото тогава и лихвите по депозити са били най-високи) и изненадващо – през декември (14.03%). Близки до горния диапазон са били и цените на кредитите за потребление през август (13.62%). Най-изгодно през миналата година е било да се теглят потребителски кредити през април и май, когато цената им беше под 13%. Според представители на финансовия сектор, през 2013 г. ще има известно поевтиняване на потребителските кредити.
Януари се оказа месецът и с най-скъпи новоотпуснати жилищни кредити в лева през 2012 г. - с цена 8.71%. Средният ГПР за годината по ипотечните кредити е приблизително 8.3%, т.е. колкото е бил през летните месеци от юни до август. Над средния за годината е бил ГПР по жилищните кредити от февруари до април. През май са отпуснати едни от най-евтините не само потребителски, но и жилищни кредити (8.12%) в лева. Есенните промоции на част от банките смъкнаха през септември средната цена на ипотечните кредити до 8.03%. И макар че през октомври имаше леко поскъпване, последните два месеца на миналата година затвърдиха тенденцията на поевтиняване на жилищните кредити (със среден ГПР почти 8%). Прогнозите на банкери са, че поради постигнатите много изгодни за гражданите нива на лихвите по жилищните кредити, през тази година потенциалът за ново намаление е малък – затова възможностите са по-скоро за подобряване на съпътстващите условия по отпускане на заемите.
При разглеждането на лихвите по депозити и кредити в лева за бизнеса за миналата година виждаме, че в някои случаи може да се откроят тенденции в една или друга посока, а в други – не. Средната лихва по новооткрити депозити на фирми (изчислена на основата на средните данни на БНБ по месеци) за 2012 г. е приблизително 3.3%, която стойност почти съвпада с лихвите през юни и септември. Най-високи са били лихвите по фирмени депозити през януари (3.71%) и февруари (3.95%), както беше и при депозитите на граждани. Най-ниски лихви по левови бизнес-депозити обаче са регистрирани – през май, август и декември (малко под 3%). Така че засега едва ли може да се говори за трайна тенденция на намаляване на лихвите по фирмените депозити през тази година.
Относно кредитирането на бизнеса, могат да се разгледат средните лихви по кредити в лева с размери до 1 млн. евро и над 1 млн. евро. Не е изненадващо, че общо взето лихвите по заемите до 1 млн. евро са по-високи. При тези кредити средната лихва за 2012 г. е приблизително 8.63%. На основа на данните по месеци се откроява ясна тенденция на намаляване на лихвите по бизнес-заемите в лева до 1 млн. евро. Докато през първите 4 месеца на годината стойностите им са над 9% (започвайки от 9.49% през януари), те постепенно падат до 8.33% през юли и 8.06%-8.18% през последните три месеца на миналата година.
При големите бизнес-кредити в лева с размери над 1 млн. евро (2 млн. лева) средната лихва за 2012 г. е приблизително 8.3%, но нейното движение не следва определена посока. Това е нормално за най-големите кредити (за България), защото през миналата година на месец са отпускани средно само по 4 нови крупни заеми. И при изострената конкуренция между банките за отпускането им, съответните фирми биха могли да договорят за себе си доста добри лихвени условия. Така лихвата само по един крупен заем може да повлияе съществено на средната лихва за месеца в дадения сегмент. Пример за това е месец юни, когато средната лихва по бизнес-заемите над 2 млн. лв. беше 5.34%. Сравнително ниски (6.87%) са били средните лихви по крупните фирмени заеми и през март и декември. Както и при останалите, и при големите бизнес-кредити най-високи през миналата година бяха лихвите през януари (9.54%) и февруари (9.96%).
Прогнозите за кредитирането през 2013 г., дадени от представители на банковия сектор, са общо взето за умерен и плавен растеж. А това нарастване зависи както от лихвите и необходимостта от „свеж“ ресурс, така и от материалното положение на гражданите и състоянието на различните икономически сектори - защото колкото и благоприятни да са условията по отпускане на заеми, кредитополучателите трябва да имат финансова възможност да ги връщат.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010