Драстичен спад на чуждестранните инвестиции с 20% през 2012 г.

18 Феруари, 2013 - 13:59 - Klassa.bg Rss - всички новини

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната за януари–декември 2012 г. възлизат на общо почти 1.4 млрд. евро, сочат предварителните данни на БНБ. За 2011 г. техният размер е близо 1.75 млрд. евро, т.е. намалението спрямо предходната година е с драстичните 20%. Все пак трябва да се има предвид, че предстоят преизчисления от страна на БНБ на предварителните данни, които при този показател (предвид предходни години) могат да доведат до покачване с десетки, дори стотици милиони евро. Миналата е поредната година със спад на ПЧИ, след пика им от над 6 млрд. евро през 2007/2008 г. 
Прави впечатление, че през четвъртото тримесечие на миналата година прирастът на чуждестранните инвестиции е с минималните 21 млн. евро. Докато октомври-декември 2011 г. е бил най-силният за инвестиции период, когато е реализирана над половина (1 млрд. евро) от общата сума на ПЧИ за годината. Само за декември 2012 г. положението е още по-песимистично – тогава е имало отлив на 97 млн. евро инвестиции, докато през същия месец на предходната година е имало приток на внушителните 530 млн. евро.
Най-силното за инвестиции тримесечие на миналата година е първото – с приток от 501 млн. евро, а през следващите две сумите са съответно 450 млн. евро и 426 млн. евро. Вероятно поради стабилния приток на ПЧИ до септември икономисти прогнозираха, че през 2012 г. ще има увеличение на инвестициите на годишна база с поне 10% - което обаче не се реализира.  
Най-големите преки инвестиции в страната през миналата година са дошли от Холандия (475 млн. евро), Люксембург (390 млн. евро), Швейцария (169 млн. евро) и Русия (166 млн. евро). Най-големият нетен отлив на средства е към Австрия (минус 167 млн. евро), Великобритания (минус 92 млн. евро) и Гърция (минус 90 млн. евро).
Разгледано по отрасли, най-големи нетни постъпления за периода януари–декември 2012 г. има в „Транспорт, логистика и съобщения“ (473 млн. евро) и в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода“ (437 млн. евро). Най-големите нетни плащания за отчетния период са в секторите „Финансово посредничество“ (минус 162 млн. евро) и в „Преработваща промишленост“ (минус 83 млн. евро).
По предварителни данни българските преки инвестиции в чужбина през 2012 г. се увеличават с почти 170 млн. евро, т.е. колкото е било нарастването им и през 2011 г.
За периода януари–декември 2012 г. търговското салдо е отрицателно в размер на почти 3.6 млрд. евро при дефицит от близо 2.16 млрд. евро за 2011 г. (нарастване на търговския дефицит с над 30%), сочат данните на БНБ. Търговското салдо само за декември 2012 г. е отрицателно в размер на 329 млн. евро, т.е. дефицитът за месеца е почти същия на годишна база.
За 2012 г. българският износ възлиза на 20.8 млрд. евро, като нараства едва с 2.6% (527.5 млн. евро) в сравнение с 2011 г. Обемът на вноса ни за миналата година е 24.39 млрд. евро, като нараства с 8.8% (близо 1.97 млрд. евро) спрямо 2011 г.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010