През четвъртото тримесечие на миналата година българската икономика е реализирала ръст от 0.5% на брутния вътрешен продукт (БВП) спрямо същия период на миналата година.   Това показват експресните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в четвъртък.   Спрямо третото тримесечие на миналата година БВП нараства с 0.1%.   Според данните на НСИ за годишните измерения на ръста на БВП за всяко от четирите тримесечия на миналата година може да се допусне, че ръстът на БВП за миналата година ще е около 0.5%.   Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2012 г. БВП в номинално изражение достига 21.017 млрд. лева.   Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 18.148 млрд. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (69.3%), следван от индустриалния (26.5%) и аграрния сектор (4.2%).   По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (80.9%), което в стойностно изражение възлиза на близо 17 млрд. лв. През четвъртото тримесечие на 2012 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е почти 5 млрд. лв. и заема 23.7% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.   През четвъртото тримесечие спрямо третото тримесечие на 2012 г. БВП се увеличава с 0.1%. За същия период брутната добавена стойност също се увеличава с 0.2%.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010