Мила Григорова, „Галъп Интернешънъл“
39% от българските граждани поставят по-голяма важност на свободното си време, отколкото на работата си. Това показват данните от проучването „Евробарометър” проведено в страните-членки на Европейския съюз.
Въпреки, че се хвалим с вродено трудолюбие и уважение към труда, българите изглежда не са много по-трудолюбиви от гражданите на всички страни-членки на Европейския съюз.
Изследването „Евробарометър“ попита жителите на страните-членки дали са съгласни с твърдението „По-голяма важност трябва да бъде отдавана на свободното време, отколкото на работата“.
Средно 41% от общественото мнение в Европейския съюз се съгласяват с това твърдение, оценяващи личното си време като по-важно от времето посветено на труда и кариерата. 54% са европейските жители, които не се съгласяват с твърдението и поставят по-голям акцент на работата и професията си.
В социално-демографски аспект, европейците, които поставят най-голяма важност на работата пред свободното време, са най-вече най-младите (15-24 г.) и все още учащите (50%). Най-силно противопоставящи се на тезата, че свободното време е по-важно от кариерата, са европейците на възраст над 55 години.
Тенденцията в Европейския съюз е за растяща важност на професията спрямо свободното време – вероятно основно заради икономическата криза и затруднената ситуация на пазара на труда.
Въпреки тази общоевропейска тенденция, нагласите в различните страни-членки на Общността варират силно. Например, почти две трети от жителите на Естония ­(63%) и Словакия (62%) са на мнение, че времето за почивка, хобита и интереси извън работата е по-важно от времето, прекарано в полагане на труд. Подобни са и нагласите във Финландия, където 61% от населението отдават по-голяма важност на свободното време пред кариерата.
На противоположния полюс са Холандия, Литва и Франция. Около и под една трета от жителите на тези три страни биха поставили свободното си време пред кариерата, докато мнозинството - над 60% - определят кариерата като по-важна от времето за почивка и забавления.
Мненията на българите по въпроса за важността на свободното време и работата са близки до тези на средностатистическия европеец. 39% от българските граждани са съгласни с твърдението, че свободното време е по-важно от кариерата. Този процент е без значима разлика спрямо средното измерено за всички страни-членки на Европейския съюз – 41%.
На противоположното мнение са мнозинството от запитаните в България. 56% от българите над 15-годишна възраст не са съгласни, че свободното време е по-важно от работата.
 
 „Евробарометър” е редовно социологическо изследване, провеждано от ТНС и Галъп Интернешънъл в страните от Европейския съюз и други европейски държави по поръчка на Европейската комисия. „Евробарометър” се провежда от 1973 година. Извадката във всяка от изследваните държави е национално-представителна – средно по около 1000 човека на държава. Максималната статистическа грешка при 50-процентови дялове е ±3 %. За България изследването се провежда от ББСС Галъп Интернешънъл.  

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010