Държавният дълг 7 млрд. евро в края на 2012 г.

5 Феруари, 2013 - 16:02 - Klassa.bg Rss - всички новини

Държавният дълг на България възлиза на общо 7 млрд. евро в края на 2012 г., сочат данните на Министерството на финансите. От посочената сума външният дълг е 4.44 млрд. евро, а вътрешният – 2.55 млрд. евро. В номинално изражение дългът бележи намаление спрямо предходния месец ноември приблизително с 44 млн. евро. Това се дължи преди всичко на намаляване размера на външния дълг, както и от регистрираната през месеца валутно-курсова разлика.
В края на миналата година делът на държавния дълг към прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) е 17,6%, докато за ноември този показател беше 17.7%. В състава на посочения индикатор делът на външния държавен дълг е 11,2%, а на вътрешния е 6,4% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода делът на вътрешните задължения е 36,4%, а на външните - 63,6%. Що се отнася до валутната структура на дълга, към декември 60% от задълженията са в евро, 25% - в лева, 13% - в щатски долари.
Извършените плащания по държавния дълг през декември възлизат на 69 млн. лв. За цялата 2012 г. 45% от сумата по плащанията по дълга е била е в евро и почти толкова – в лева. 
Държавногарантираният дълг през месец декември възлиза на 516 млн. евро, т.е. с 21 млн. евро по-малко от предходния месец. Това се дължи главно на извършените погашения по външните държавногарантирани заеми, както и на регистрираната през месеца валутно-курсова разлика. Към края на декември вътрешните държавни гаранции са едва 12 млн. евро.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010