Банковата система с 567 млн. лева печалба за 2012 г.

31 Януари, 2013 - 19:04 - Klassa.bg Rss - всички новини


Банковата система през 2012 г. показва добри финансови показатели, увеличени депозити и кредити и съхранени буфери, сочат данните на БНБ към декември. В края на 2012 г. неодитираната печалба на банковия сектор е 567 млн. лв. Този финансов резултат е с 3.3% по-нисък от печалбата на банките за предходната 2011 г. и е повлиян от намалените приходи от лихви и повишените разходи за лихви по значително нарасналите депозити. Отражение има и по-ниският размер на разходите за обезценка. Възвръщаемостта на активите на годишна база е 0.71% и е близка до отчетената за предходната година (0.78%).
През четвъртото тримесечие на 2012 г. размерът на лошите кредити с просрочие над 90 дни (един от най-важните показатели за състоянието на банковата система) намалява, а делът им в брутните кредити спада на 16.62% (от 17.25% към края на септември). Делът на нетните лоши кредити също се понижава - от 11.6% към септември до 10.62% към декември. Към началото на 2012 г. делът на нетните лоши кредити беше 9.7%, като до септември те растяха, макар и със забавящ се темп, след което започнаха да намаляват.
В края на 2012 г. общата капиталова адекватност на банките е 16.66%, при изискване от 12% за България и 8% за ЕС. Запазва се високият ликвиден буфер. Увеличението на привлечените средства през четвъртото тримесечие е съпроводено с повишаване на размера на ликвидните активи. В резултат към края на миналата година банковата система е с много висока ликвидност – 26%.
Брутните кредити нарастват през тримесечието с 643 млн. лв. (1.1%). Основен принос имат корпоративните заеми, които се увеличават с 604 млн. лв. (1.6%). Слабо нарастване е налице при експозициите на дребно (0.1%). Докато при жилищните кредити има растеж от 101 млн. лв. (1.1%) през последното тримесечие, то при потребителските заеми се наблюдава спад със 74 млн. лв. (0.8%).
Приносът на депозитите от граждани през октомври-декември 2012 г. е близо 1.2 млрд. лв. Ресурсът от населението отчита тримесечен темп на нарастване от 3.3%, като достига 50.7% от общата сума на привлечените средства в системата.
В рамките на последните три месеца на миналата година общата сума на банковите активи е увеличена с 3.1% (2.5 млрд. лв.) до 82.4 млрд. лв. Делът на ценните книжа се повишава до 9.4% в общата сума на активите. Увеличението на балансовия капитал на банковата системата е със 143 млн. лв. (1.3%). През тримесечието емитираният капитал нараства с 29 млн. лв., а преоценъчните резерви - с 56 млн. лв.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010