Бизнесклиматът през януари се влошава, след като през декември беше отчетено леко подобрение. През първия месец на годината общият показател на бизнесклимата спада с 3.2 пункта спрямо равнището от декември главно заради по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността и търговията на дребно. Това показват резултатите от месечното изследване на Националния статистически институт (НСИ) на стопанската конюнктура през погледа на стопанските ръководители.   С 1.9 пункта се понижава бизнесклиматът в промишлеността през януари заради по-умерените оценки на мениджърите за сегашното бизнессъстояние на предприятията.   Резултатите от редовната анкета на статистическия институт сочат, че има намаление на производствената активност и на осигуреността на производството с поръчки. Средното натоварване на мощностите през януари достига 71.4% и с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.   В очакванията си за следващите три до шест месеца мениджърите все пак запазват известен оптимизъм за развитието на бизнеса въпреки затрудненията им.   В сектора на строителството бизнесклиматът запазва равнището си от декември. Според оценките на мениджърите сегашната строителна активност е намалена в сравнение с предходния месец, но прогнозите им за следващите три месеца са по-благоприятни. Осигуреността на производството с поръчки през януари се запазва, подобряват се и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца.   Несигурната икономическа среда продължава да бъде основната пречка за развитие на бизнеса в отрасъла, следвана от финансовите проблеми и конкуренцията в бранша.   Бизнесклиматът в търговията на дребно регистрира спад от повече от 12 пункта през януари заради влошените очаквания на мениджърите. По-резервирани са и очакванията за продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца заради несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.   В сектора на услугите бизнесклиматът остава почти на равнището от декември. Въпреки че мениджърите влошават оценката си за настоящата ситуация, те остават оптимисти в прогнозите си, като очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010