Лошите кредити почти спряха да растат

23 Януари, 2013 - 15:18 - Klassa.bg Rss - всички новини

Нетните необслужвани (лоши) кредити в банковата система с просрочие над 90 дни в края на септември 2012 г. са 11.6%, сочат последните данни на БНБ. Тяхната абсолютна стойност в нетния кредитен портфейл на банките е 6.1 млрд. лева. Към края на юни миналата година делът на лошите кредити е бил 11.3%, т.е. увеличението за тримесечие е едва с 0,3 процентни пункта (пр.п.). В края на 2011 г. делът на лошите кредити е бил 9.7%, като през първото тримесечие на миналата година бързо нараства с 1 пр.п. до 10.7%. През април-юни 2012 г. необслужваните кредити продължават да растат, макар и по-бавно, до 11.3%. Данните на БНБ за дела на лошите кредити за последното тримесечие на 2012 г. по закон предстои да бъдат обявени в началото на пролетта.  
За неутрализиране на негативния ефект от увеличението на необслужваните кредити е повишен провизионният буфер в банковата система под формата на обезценка и специфични провизии за кредитен риск. По този начин се засили степента на покритие на необслужваните експозиции с просрочие над 90 и над 180 дни, уточняват от БНБ.
В края на септември банковата система отчете повишение на печалбата си спрямо същия период на предходната година с 19 млн. лв. (4%) до 504 млн. лв. От посочената печалба 383 млн. лева се формират от финансовия резултат на първите 5 банки у нас по размер на активите, като начело е „УниКредит Булбанк“.
 
Общата капиталова адекватност на финансовите институции у нас към септември е 16.59%, спрямо 16.74% към юни миналата година. По този основен показател за състоянието на финансовите институции нашите банки са далеч над изискванията, които за България са 12%, а за ЕС – 8 на сто.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010