Първият язовир след демократичните промени най-после има шанс да бъде изграден след като Министерството на регионалното развитие обяви търг за избор на строител. Процедурата ще се проведе на две фази – предквалификация на кандидатите и подаване на оферти.   Документи за участие в първия етап на процедурата вече могат да се подават в МРРБ, като крайният срок за кандидатстване е до 12 часа на 26 февруари.   Изграждането на обекта се финансира със заем от Световна банка по проекта за "Развитие на общинската инфраструктура", който е още от времето на тройната коалиция, но след идването на ГЕРБ на власт беше замразен заради кризата и недостига на средства в бюджета за поемане на съфинансирането.   Язовирът се намира в южната част на Родопите, на 14 км от Рудозем. С изграждането му трябва да се реши проблемът с водата в региона на Рудозем и Мадан, където живеят 40 000 души.   Хидровъзел "Пловдивци" се състои от язовирна стена с височина 47 метра, а завиреният обем е 2.45 млн. кубически метра. Ще бъде построена и пречиствателна станция за питейни води с капацитет 225 л/с.   Строителните работи по изграждането на водоема започват през 1999 г. и са преустановени през 2001 г. За този период са посторени около 17 метра от язовирната стена, което е близо една трета от целия язовир, отбивните съоръжения, водовземната кула и бетоновата част на шахтовия преливник, инжекционна завеса, галерия,. Изместени са пътища и електропроводи.   Доизграждането на язовир “Пловдивци”, заедно с “Луда Яна”, “Нейковци” и ремонта на язовирната стена на язовир "Студена", е основен компонент на Проекта за развитие на общинската инфраструктура. Той се финансира със заем от Световната банка в размер от 100 млн. евро.   Плановете на МРРБ са през тази година да започне изграждането и на язовир “Луда Яна”, с което ще бъде решен водният проблем на 45 000 души в района на Панагюрище. В момента гръцкият консорциум “Г. Каравокирис и партньори инженерни консултанти С.А. – Едафос инженерни консултанти С.А” проектира съоръжението.   За строителството на язовирите са предвидени 75 млн. евро, а за проектна подготовка и строителен надзор – 5 млн. евро.   Останалите 21 млн. евро са предназначени за изготвяне на 48 регионални и 40 градски генерални планове за развитие на ВиК-мрежата в цялата страна.   Други четири язовира Министерството на регионалното развитие смята да даде за изграждане чрез публично-частно партньорство. Това са "Черни Осъм", "Кюстендил", "Бяла" – между Севлиево и Габрово и "Чакалица", край Благоевград. Всички те се намират в райони с режим на водата през лятото.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010