На Иракли се строи законно, а протестите са тенденциозни. Това обяви министърът на околната среда и водите Нона Караджова на нарочна пресконференция по повод строежа на ваканционно селище от “Емона 2000” няколко часа преди стотици природозащитници да излязат на протест в понеделник под мотото “Долу ръцете от морето”. Министър Караджова нарече протеста "изключително тенденциозно и преднамерено обвинение към службите на екоминистерството". Процедурата за строежа на ваканционното селище е започнала още през 2009 г. и не е в нарушение на Закона за околната среда и биологичното разнообразие, каза министър Караджова. През октомври 2010 г. е направено обществено обсъждане, на което не са постъпили никакви възражения. Година по-късно, през 2011 г., директорът на РИОСВ - Бургас, издава решение, с което одобрява решението на инвеститора, публикувано на страницата на РИОСВ – Бургас. То също не е възразено, посочи министър Караджова. В част от имотите, където екоминистерството е разрешило строителство, е имало съществуващи постройки, които са бивш пионерски лагер и почивна станция, каза министър Караджова. Същото обясняваха и собственици на земи в Иракли по телевизиите. "Това е урбанизирана територия, на която още през 60-те години с решение на ЦК на БКП са отредени 40 декара за строителство на почивни бази и на пионерски лагери. Това са били пионерски лагери за много повече хора, отколкото се предвижда в решението", посочи министър Караджова. Независимо че е била урбанизирана изцяло територия, директорът на РИОСВ - Бургас, е подложил на "дълбока оценка по въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост по зони на "Натура 2000" и цялата процедура е преминала при пълна прозрачност, посочи министър Караджова. ДНСК проверява строителството Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще провери строителните работи в Иракли. Проверката е разпоредена от министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова. След като приключи, резултатите от проверката ще бъдат обявени, се казва в съобщение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Трите поземлени имота в местност “Кладери” в землището на село Емона са собственост на “Дарс инвест”. За тях има издадено и влязло в сила Решение по оценка на въздействието върху околната среда от 11 август 2011 г. от органите на Министерство на околната среда и водите. За поземлените имоти от областна дирекция “Земеделие и гори“ в Бургас са издадени решения на Комисията за земеделските земи за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди от 2006г. И 2007 г. Кадастралната карта за имотите е влязла в сила от 2005 г.   Кметът на община Несебър с две заповеди, първата от 19 септември 2011 г. и втората от 20 януари 2012 г., одобрява изменения на подробния устройствен план за застрояване на два от имотите с отреждане “за ваканционно селище”. Максималната височина на застрояване е 7.5 метра, плътност на застрояването 20% и минимално озеленяване 70% за частта, попадаща в зона “А”, съгласно ЗУЧК. За частта, попадаща в зона “Б”, максималната височина за застрояване е 7.5 метра, плътността на застрояване е 30%, минималната озеленена площ е 50%.   В периода 30 ноември 2011 г. - 5 септември 2012 г. главният архитект на община Несебър издава няколко разрешителни за строеж. Първото е за изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води, а следващите са за ваканционен клуб. През първия етап е предвидено да бъдат построени 5 къщи, а през втория и третия етапи още 9 къщи, ресторант, спа център и басейн. Друго строително разрешение дава право за изграждане на ваканционно селище от 9 едноетажни бунгала, 5 двуетажни бунгала и 3 склада с басейни – това, което се строи в момента.   Разрешенията за строеж са издадени на името на “Емона 2000“ ЕООД, Добрин Иванов и “Дарс инвест”. Срещу издадените и влезли в сила строителни разрешения могат да бъдат предприети действия от органите на прокуратурата, се казва в съобщението на МРРБ.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010