Министерството на финансите нареди плащане на 880 млн. евро в полза на държателите на глобални облигации на Република България с падеж 15 януари 2013 г. Това съобщи на заместник-министърът на финансите Карина Караиванова. В сумата са включени главница в размер на 818.5 млн. евро, както и последният дължим лихвен купон в размер на 61.4 млн. евро. Освен това Министерството на финансите нареди и плащане от близо 45 млн. щатски долара по емисията глобални облигации деноминирани в щатска валута, с падеж 15 януари 2015 г. Така общата сума на направените плащания по държавния външен дълг е в размер на около 914 млн. евро.
Караиванова уточни, че средствата, с които се погасява падежиращата емисия, са набрани по време на успешното завръщане на България на международните финансови пазари през юли миналата година. Тогава Министерството на финансите пласира 5-годишни еврооблигации с купон от 4,25%, което е с 3,25 процентни пункта по-ниско от купона на емисията облигации с падеж 15 януари 2013 г. Зам.-министърът на финансите уточни, че по този начин държавата  ще спестява на бюджета за периода около 60,4 млн. лв. лихвени разходи годишно.
След извършените плащания държавният дълг на България се редуцира с около 815,5 млн. евро до общо 6,15 млрд. евро. Карина Караиванова уточни, че това представлява спад в съотношението държавен дълг към брутен вътрешен продукт (БВП) от почти два процентни пункта, до почти 15%. Страната ни продължава да бъде на второ място по този показател в целия Европейски съюз. Според нея по-доброто изпълнение на бюджета за 2012 г. дава увереност за продължаването на консервативната политика по управление на държавния дълг.
Зам.-финансовият министър повтори изявлението от преди дни на финансовия министър, че политиката по управление на външния дълг през тази година не предвижда емитирането на облигации на международните капиталови пазари.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010