България погаси дълг за 879.8 млн. евро

10 Януари, 2013 - 11:51 - Дневник

Министерството на финансите нареди плащане на 879 849 875 евро в полза на държателите на глобални облигации на България с падеж 15 януари, съобщи заместник–министърът на финансите Карина Караиванова. В сумата са включени главница в размер на 818 465 000 евро, както и последният дължим лихвен купон - за 61 384 875 евро.Освен това Министерството на финансите нареди и плащане от близо 45 млн. щатски долара по емисията глобални облигации, деноминирани в щатска валута с падеж 15 януари...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010