По предварителни данни на НСИ през ноември 2012 г. индексът на промишленото производство нараства с 0.9% в сравнение с октомври 2012 г., съобщиха оттам в сряда.
През ноември 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 2.1% спрямо съответния месец на 2011 г.. През ноември 2012 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.4%, както и в преработващата промишленост - с 0.6%, докато в добивната промишленост е отчетен спад от 19.2%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 11.7%; обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 10.8%; печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - със 7.7%; производството на облекло - със 7.0%; производството на химични продукти - с 5.0%. Спад е регистриран при: производството на превозни средства, без автомобили - с 25.5%; производството на тютюневи изделия - с 12.7%; производството на напитки - с 5.2%; производството на лекарствени вещества и продукти - с 2.9%.
На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в добивната промишленост - с 11.6%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.8%, и в преработващата промишленост - с 0.2%. По-значителен спад спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 38.9%; производството на превозни средства, без автомобили - с 22.3%; производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 12.9%; обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 10.9%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 8.6%. Увеличение е отчетено при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 19.8%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 16.8%, и при производството на електрически съоръжения - с 9.9%.
Индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.1% под равнището от предходния месец, съобщиха от НСИ.
Календарно изгладените данни показват увеличение от 1.2% на строителната продукция през ноември 2012 г. в сравнение със същия месец на 2011 г. През ноември 2012 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданско/инженерно строителство намалява с 1.5%, а от сградно строителство - с 0.9%. На годишна база увеличението на строителната продукция през ноември 2012 г. се определя предимно от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където нарастването, изчислено от календарно изгладени данни, е 8.0%, докато при сградното строителство е регистрирано намаление от 3.9%.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010