Държавният дълг стигна 17.7% от БВП

8 Януари, 2013 - 16:55 - Klassa.bg Rss - всички новини

Държавният дълг в края на ноември 2012 г. достигна 17.7% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) за годината, сочат данните на Министерството на финансите. В абсолютна стойност държавният дълг според последните отчети възлиза на 7.035 млрд. евро. От тази сума външният дълг е близо 4.49 млрд. евро (64%), а вътрешният – почти 2.55 млрд. евро (36%). Размерът на държавния дълг, сравнен с БВП на страната е далеч под максимално допустимата стойност на този показател за държавите от ЕС - 60% от БВП. Въпреки това обаче дългът бележи макар и бавен ръст нагоре. Към края на септември държавният дълг беше 6.98 млрд. евро, като се изчисляваше на 17.5% от прогнозния БВП за годината. Преди няколко години неговите стойности също бяха по-ниски – около 14-15% от БВП.
Дългът бележи за месец номинално увеличение с 41 млн. евро. Това се дължи преди всичко на покачването на размера на вътрешния дълг в резултат на новото вътрешно финансиране с държавни ценни книжа (ДЦК) през месеца. Извършените плащания по държавния дълг през ноември възлизат на 24 млн. лв.
Във валутната структура на държавния дълг към края на ноември преобладават задълженията в евро (60.1%). Задълженията в левове са 25.1%, а в щатски долари - 12.9%. За 11-те месеца на 2012 г. най-голям е делът на плащанията по дълга в лева - 46,3%, следван от тези в евро (43,8%) в евро и в щатски долари (9%).
 
Държавногарантираният дълг през месец ноември достига общо 537 млн. евро. Съотношението на държавногарантирания дълг към размера на БВП е 1,4%.
В номинално изражение държавногарантираният дълг бележи намаление приблизително с 11,4 млн. евро в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец октомври. Това се дължи главно на регистрираната през ноември курсова разлика при валутите, както и на извършените погашения по външните държавногарантирани заеми, уточняват от финансовото ведомство. Държавните гаранции по вътрешни заеми са в размер на само 11,3 млн. евро.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010