След като и президентът Росен Плевнелиев настоя за отделна оперативна програма за наука и образование през следващия програмен период 2014 – 2020 г., в крайна сметка такава ще има. Това решение се очаква да бъде взето окончателно в сряда от кабинета, съобщи правителствената информационна служба. Кабинетът бе разделен на две дали да има отделна оперативна програма за образование и наука. Едното лоби, с неформален лидер финансовият министър Симеон Дянков, настояваше за такава програма като аргументите му бяха, че това е един от приоритетите на Европа. Другото лоби, водено от министъра по еврофондовете Томислав Дончев, беше против заради липсата на административен капацитет в Министерството на образованието. В момента основно заради ведомството на министър Сергей Игнатов буксува оперативна програма “Човешки ресурси”, чрез която през този програмен период се финансира образованието. Новата оперативна програма ще се казва “Наука и образование за интелигентен растеж”. Водещо ведомство по нея ще бъде Министерството на образованието, младежта и науката, е посочено в правителственото съобщение. Основната цел на новата оперативна програма е постигането на интелигентен растеж чрез повишаване качеството на научните изследвания и образованието. Европейски средства ще се дават по пет приоритета. Единият е за научни изследвания и технологично развитие. Другият е за развитие на връзката между образованието, бизнеса и трудовата заетост. Третият приоритет е образованието като фактор за социално приобщаване. Четвъртият е образованието и ученето през целия живот и последният е подобряване на образователната инфраструктура. “Предвижда се чрез новата оперативна програма да се осигурят значителни социално-икономически ползи за обществото чрез устойчивия ефект на инвестициите в дългосрочен план, запазване и разкриване на нови работни места, конкурентоспособност на работната сила, подобряване на демографските показатели. Заедно с пряката връзка с инициативите в сферата на труда и социалната политика, икономиката и регионалното развитие новата оперативна програма ще повлияе положително върху постигането на приоритетите, свързани с развитието на аграрния сектор, институционалната среда и стимулиране на ресурсната и енергийната ефективност”, пише в правителственото съобщение. През април 2012 г. правителството реши през следващия програмен период страната ни да има пет оперативни програми - “Иновации и предприемачество”, “Региони в растеж”, “Транспорт”, “Околна среда”, “Човешките ресурси” като въпросът за програмата “Техническа помощ и административен капацитет” трябваше да се доуточни дали да бъде една обща или две отделни както е в момента. Отделно остават двете програми, които са на подчинение на Министерството на земеделието – Програмата за развитие на селските райони и рибарската. Програмите за трансгранично сътрудничество, които не се следят особено от обществеността и по тях страната ни през този програмен период вече загуби средства, остават на подчинение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010