По време на десетата сесия на 41-то Народно събрание в парламентарния Информационно-административен център са постъпили 1124 писма, жалби, предложения, сигнали, декларации и подписки от граждани, органи на местната власт, обществени организации и инициативни комитети. Чрез виртуалното деловодство на страницата на парламента са постъпили 57 писма и запитвания. Това показва справка, предоставена от Информационно-административния център на парламента, съобщиха от Народното събрание.
На 164 от писмата е отговорено директно, 112 са изпратени за проверка и становище до съответния компетентен орган, а 699 са предоставени на различни постоянни парламентарни комисии. Без движение са оставени 149 писма – анонимни, без посочен адрес за кореспонденция, повторни писма по въпроси, по които вече има отговор или такива, които касаят междуличностни и семейни взаимоотношения.
Постъпили са 8 заявления за достъп до обществена информация.
Всекидневно експертите от Информационно-административния център са отговаряли директно по телефона или на място на десетки запитвания, както и на писма, получени по електронната поща, относно текущата работа на Народното събрание.
Значителна част от постъпилата кореспонденция в отдела е свързана с проблеми, касаещи правораздаването, искания за удължаване на сроковете за подаване на заявления за възстановяване на земеделски земи, както и за изплащане на лихвоточките по жилищно-спестовни влогове. Получени бяха и различни мнения на граждани и фирми във връзка с предложението на народния представител Емил Радев за въвеждане на 10-годишна давност на задълженията на гражданите, както и срещу изграждането на инсталация за хлор-алкална електролиза в близост до животновъдни стопанства и обработваеми земеделски земи на територията на община Ямбол.
Постъпили са писма от регионалните дружества „Военноинвалид”, членуващи в Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, по повод изплащането на лекарствени средства на военноинвалидите и военнопострадалите и свързаните с това промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
Голям обществен интерес е предизвикал изборът на членове на Висшия съдебен съвет, както и за съдии в Конституционния съд.
В Информационно-административния център са постъпили много писма от неправителствени организации, родителски и граждански организации срещу предвижданите промени в Закона за предучилищното и училищното образование, задължаващи децата на 4-годишна възраст да посещават подготвителни групи.
Получени са били различни мнения „за” и „против” както от собственици на кафенета, ресторанти и барове, така и от граждани, като първите протестират срещу промените в Закона за здравето и въвеждането на пълна забрана за тютюнопушене на обществени места, а другите се изказват в подкрепа на промените.
Силен отзвук от страна на заинтересованите лица са предизвикали законопроектите за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, Закона за устройство на територията, Закона за защита на конкуренцията, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите. Служители от различни поделения на Бърза помощ са реагирали във връзка с промените в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, позволяващи изпращането на спешни сигнали чрез СМС.
И през десетата сесия на Народното събрание са се получили многобройни писма и предложения във връзка с предстоящото провеждане на национален референдум за развитието на ядрената енергетика и за промени в Изборния кодекс, отнасящи се до следващите парламентарните избори през 2013 г.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010