Изграждането на българо-сръбската газова връзка ще повиши инвеститорския интерес в Западна България, който според проучванията е най-бедният регион в страната. Това каза в четвъртък по повод приключването на предпроектното проучване на изграждането на газова връзка със съседна Сърбия зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова. Българо-сръбската газова връзка ще стабилизира и развие газовия пазар у нас и ще убеди ЕК, че страната ни гледа сериозно на този въпрос. Изграждането на подобна газова връзка ще обедини пазарите на газ на Сърбия и България.
Харитонова каза, че е имало четири проектни предложения за изграждането на връзката. Избран е вариант, който е с начална точка Нови Искър, преминава през Сливница, Драгоман, Костинброд и стига до Калотина. Газопроводът ще има  и разклонения към общините Годеч и Божурище. Зам. - министърът поясни, че избраният вариант е най - късият и така газопроводът няма да преминава през земи от "Натура 2000". Също така няма да бъде нужно извършването на ОВОС и ще е по - лесна доставката на материали.
Благодарение на българо-сръбската газова връзка страната ни ще има достъп до хранилищата на природен газ в Унгария, като по този начин България ще може да избира доставчик на газ. Страната ни ще има възможност да доставя газ от Централна Европа. През 2014 година трябва да бъде реализиран газовият интерконектор с Гърция, което ще свърже България със Средиземноморския и Каспийския пазар на газ, обясни Харитонова. Според нея газопреносната система на България трябва да бъде свързана с всички съседни страни, като това е причината в момента да се подготвят проектите за изграждане на газови връзки с Румъния, Гърция и Сърбия.
Проектът „Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия” е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” и е на обща стойност 854 300 лева без ДДС. На 14 декември 2011 година премиерите на България и Сърбия подписаха меморандум за разбирателство между двете страни, което позволява изграждането на българо-сръбска газова връзка.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010