Договорените към края на 2012 г. средства по всички мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са 2.399 млрд. евро, или 74,27% от бюджета на програмата. От тях 1.926 млрд. евро са с източник Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). </p>
<p>Разплатените средства с източник ЕЗФРСР са в размер на 1.361 млрд. евро, или Договорените към края на 2012 г. средства по всички мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са 2.399 млрд. евро, или 74,27% от бюджета на програмата. От тях 1.926 млрд. евро са с източник Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Разплатените средства с източник ЕЗФРСР са в размер на 1.361 млрд. евро, или

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010