При избора на главен прокурор е допуснатото нарушение на Конституцията, това заявиха от Съюза на съдиите в България в позиция, публикувана на интернет страницата на съюза. Според Съюза на съдиите в България нарушението се изразява в това, че не е допуснато тайно гласуване за всички кандидати за главен прокурор.
На 20. 12. 2012 г. станахме свидетели на безпрецедентна намеса на член на правителството при избора на висш орган на съдебната власт. Този акт опорочи процедурата за избор на главен прокурор на Република България, тъй като ВСС направи конкретно предложение на президента за назначаване на главен прокурор, въпреки допуснатото нарушение на Конституцията”, това се посочва в позиция на Съюза на съдиите в България, публикувана на интернет страницата на съюза. Недопустимото вмешателство на министъра на правосъдието в процедурата по гласуването на тримата кандидати за главен прокурор се случва непосредствено след публикуване на проекторезолюцията на наблюдателя на ПАСЕ, която ще бъде приета на пленарната среща в Страсбург на 21-25.01.2013 г., се казва в позицията.
„Съдийската общност не може да остане безучастна при публичното погазване на Конституцията на държавата. Дори когато не разполагаме с правомощия да попречим на потъпкването, службата ни за утвърждаване на върховенството на закона не допуска да бъдем мълчаливи наблюдатели”, заявяват още от съюза.
Според Съюза на съдиите в България - фактическият състав за назначаването на главен прокурор е регламентиран в чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Р България. Той включва два елемента: предложение на ВСС и указ на президента, с който се назначава предложеният кандидат. В чл. 129, ал. 2, изр. 2 КРБ е уредено правомощието на президента да откаже назначаване при първо предложение от ВСС. Президентът е длъжен да го упражни, когато установи, че ВСС е нарушил Конституцията. Процедурата за избор на кандидат за главен прокурор на Република България чрез предложение от ВСС е разписана в чл. 173 ЗСВ. Законът съответства на изискването на чл. 131 КРБ всички кандидати, допуснати до участие в процедурата по назначаване на нов главен прокурор, да бъдат подложени на тайно гласуване, защото конституционната разпоредба не подлежи на различно тълкуване.
Сравнителният анализ на чл. 173, ал. 8 и ал. 9 ЗСВ налага тълкувателния извод, че в първото тайно гласуване участие вземат всички допуснати кандидати. Избор чрез второ тайно гласуване от ВСС се провежда между двамата кандидати, получили най-много гласове, само когато от първото не е излъчен кандидат, който да е постигнал необходимото мнозинство (2/3 от членовете на ВСС). Недопустимо е чрез вътрешни правила ВСС да ограничи конституционно даденото му правомощие да подложи на обсъждане и гласуване в процедурата всички участващи кандидати за назначаване на главен прокурор. Самоограничения чрез вътрешен акт, който предвижда гласуване при участието само на един от всички допуснати от ВСС кандидати, е в противоречие с чл. 131, вр. чл. 129, ал. 2 КРБ, заявиха от Съюза на съдиите.
Според Съюза на съдиите в България - президентът е издал указ за назначаване на Сотир Цацаров за главен прокурор на Република България на 21 декември 2012 г., без да упражни конституционното си правомощие да отклони предложението на ВСС. Според чл. 103, ал. 1 КРБ отговорността за назначаването на главния прокурор в нарушение на върховния закон е на президента, поради което именно неговият указ подлежи на проверка за съответствието му с Конституцията.www.novini.bg

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010