Инструкции за референдум

13 Декември, 2012 - 15:46 - Klassa.bg Rss - всички новини

Министерски съвет прие документа, който би трябвало да запознае гражданите с референдума за развитието на ядрената енергетика в България на заседанието си в сряда. Информационният лист, с който bTV разполага, всъщност донякъде обобщава точките, по които се караха депутатите в продължение на няколко месеца, макар и да не казва нищо ново.
Според прессъобщението на Министерския съвет "в кратък текст е представена обективна информация за последствията от вземане на решение "за" или "против" развитие на ядрената енергетика чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала". Сами преценете дали наистина е така.
Предоставяме ви пълния текст на документа:
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
РЕФЕРЕНДУМ за развитието на ядрената енергетика в България
На 27 януари 2013г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика в България. Гражданите на Република България ще гласуват с „ДА" или „НЕ" в отговор на следния
ВЪПРОС НА РЕФЕРЕНДУМА:
Да се развива ли ядрената енергетика в Републикବ България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?
МОТИВИ:
Референдумът е форма на пряка демокрация. Именно българският народ като суверен трябва да се произнесе по такъв важен въпрос за продължаване на развитието на ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала.
Важно е да се осигури възможност на гражданите да направят своя информиран избор, да бъдат улеснени, гласувайки на референдума, като по този начин ще се докаже, че обществото има своята основна роля в изграждането на демократична България.
Предложеният референдум съответства на изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на Конституцията на Република България.
Съгласно приетата на 01 юни 2011г. „Енергийна стратегия на Република България до 2020г* - основополагащ документ на националната ни енергийна политика, в търсене на разумния баланс между наличния енергиен ресурс в страната и европейските цели за чиста енергия, българската държава декларира своята подкрепа за развитието на ядрената енергетика.
Решението на конкретните социално-икономически, технически и финансови параметри на всеки проект е от компетентността на Министерския съвет на Република България съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
Изграждането на ядрена електроцентрала е предизвикателство пред нашата държава и суверенът е този, който трябва да реши да продължи ли да се развива ядрената енергетика чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала.
Съгласно § 1, т. 53 от допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрена енергия (ЗБИЯЕ), "Ядрена централа" е електроцентрала, в която енергията се генерира от един или повече ядрени реактори и която може да включва прилежащите съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, разположени на една площадка, за които са предвидени обща физическа защита и аварийно планиране.
НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:
Какво означава гласуване с „ДА":
Вотът с „ДА* означава, че гласуващият е за изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република България.
Какво означава гласуване с „НЕ":
Вотът с „НЕ" означава, че гласуващият е против изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република България.
ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:
Време за провеждане на референдума:
В изпълнение на чл.14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Президентът на Република България определи дата за произвеждане на референдума: 27 януари 2013г. (неделя)
Място за провеждане на референдума:
Гласуването се провежда в съответните избирателни секции на територията на страната, включително на дипломатическите и консулски представителства на Република България, по актуализирани списъци за изборите за народни представители.
Ред за произвеждане на референдума:
Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума.
Бюлетината ще съдържа въпроса за провеждане на референдума и два възможни отговора - ДА и НЕ, написани с еднакъв шрифт.
Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор "да" или "не", излиза от кабината и го пуска в избирателната урна.btvnews.bg

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010