Финансирането на информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 27 януари 2013 г. ще става със средства на инициативния комитет и 76-те народни представители инициатори, и на инициативните комитети, регистрирани в ЦИК като застъпници на алтернативната позиция.
Това се казва в решение на Централната избирателна комисия от вторник, цитирано Бгнес. Според решението на ЦИК Инициативните комитети и 76-те народни представители финансират информационно-разяснителната кампания по въпроса на референдума със собствени средства и с дарения от физически лица. Финансирането от физически лица се извършва чрез дарение до 10 000 лева от едно лице, като, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля 1000 лева, то подава декларация по образец за произхода на дарените средства.
Другият начин на финансиране е чрез предоставяне за безвъзмездно ползване на собствени движими и недвижими вещи. В този случай физическото лице представя декларация за собствеността на тези вещи. Когато кампанията се финансира със средства на членовете на инициативните комитети и на 76 народни представители и общият размер на средствата от един член на инициативен комитет или народен представител надвишава 1000 лева, също се представя декларация за произхода на средствата.
Забранява се финансиране на информационно-разяснителната кампания с анонимни дарения под каквато и да е форма; от юридически лица и еднолични търговци; от чуждестранни юридически лица; от религиозни институции; от чужди правителства или чуждестранни държавни предприятия, търговски дружества или организации с идеална цел.
Приходите от дарения и собствени средства и разходите, свързани с информационно-разяснителната кампания в размер над 1000 лева, се извършват по банков път – по банкова сметка, която ще обслужва само кампанията, отделна за всеки инициативен комитет, и банкова сметка на името на един от 76 народни представители, определен с тяхно решение.
Общият размер на финансирането за всеки от участниците в информационно-разяснителната кампания не може да надхвърля 2 000 000 лева.
В общия размер на финансовите средства, които всеки от участниците в информационно-разяснителната кампания има право да изразходва, се включват всички разрешени средства, посочени в чл. 151 от ИК. До 21 декември трябва да бъдат представени в ЦИК документ за откриването на банковата сметка. В срок до 30 след провеждането на референдума трябва да бъдат представени отчетите за приходите и разходите пред Сметната палата. Издаването на информационния лист по въпроса на референдума се организира и финансира от Министерския съвет.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010