На 4 декември стартират първите Европейски награди в областта на корпоративната социална отговорност „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна”. Програмата за насърчаване на отговорни корпоративни практики и сътрудничество цели да отличи най-добрите в Европа. Българските компании ще могат да подават кандидатури след 20ти декември.
Европейските отличия се организират в 29 страни, с подкрепата на Европейската комисия. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е българският национален партньор на инициативата. Наградите ще допринесат за популяризиране на градивната роля на бизнеса в обществото и на новаторските решения за справяне с актуални обществени и екологични проблеми.
В Зелената книга на Европейската комисия корпоративната социална отговорност се определя като доброволен ангажимент на фирмите да повишат стандартите за социално развитие, да защитават околната среда и да приемат и прилагат отворено управление, като съгласуват интересите на бизнеса с тези на обществото.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010