Дори всички приватизационни изисквания да бъдат изпълнени в минимални срокове, приватизацията на „БДЖ – Товарни превози“ може да бъде факт най-рано в края на март, прогнозира пред klassa.bg Симеон Ананиев, председател на Асоциацията на частните жп превозвачи. Според него максималната цена, която може да бъде постигната е 80 млн. лева, като според него основната причина са големи задължения към компанията, които обаче не могат да бъдат събрани, дори и по съдебен път.
Според Ананиев този път, за разлика от предишния опит, ще има кандидати, които да стигнат до етап подаване на оферти. На подобно мнение е и Георги Минчев, председател на Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика. Според неговата прогноза продажната цена на компанията ще е около 95 млн. лв. Той обаче бе категоричен, че неприятните изненади за купувача ще станат известни чак след покупката на предприятието. „Възможно е да се появят скрити задължения и то от доста време назад, които в момента не се търсят от ръководството“, прогнозира пред klassa.bg Минчев
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви в петък публично оповестен конкурс на един етап за продажбата на 2 325 087 дяла, представляващи 100% от капитала на "БДЖ - Товарни превози" АД. Конкурсната документация, която не съдържа информационния меморандум на дружеството, се закупува в срок до 30 дни от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.
Информационният меморандум ще бъде предоставен за закупуване на лица, закупили конкурсна документация, които трябва да отговарят на определени предварителни квалификационни изисквания. Стратегически инвеститори трябва да са осъществявали дейност по извършване на железопътни превози на товари за последните пет години. Те трябва да притежават лиценз за извършване на железопътни транспортни услуги и сертификат за безопасност, съгласно законодателството на държавата, в която са регистрирани. Те трябва да имат приходи от последните три години минимум 100 млн. евро или равностойността им в лева.
Съответно финансовите инвеститори трябва да управляват финансови активи и/или да притежава дялови участия в други дружества на обща стойност не по-малко от 400 000 000 евро или равностойността им в лева, както за всяка от последните три финансови години, така и към датата на подаване на документите за доказване на съответствие с предварителните квалификационни изисквания.
Срокът за подаване на обвързващи оферти е до 15.00 часа на 82-я ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник, а депозитът за участие е в размер на 20 000 000 евро или равностойността им в лева.
Не се допускат до участие в конкурса консорциуми (във формата на търговски или граждански дружества, съгласно българското законодателство, специално създадени с цел участие в конкурса), офшорни дружества, както и лица, които имат публични задължения към българската държава, лица, които са в ликвидация, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност, както и лица осъдени за банкрут.
 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010