Парите, които ще се получават за едно право на плащане, ще се определят всяка година като се раздели националният финансов пакет за схемата за броя на правата на плащане, разпределени през 2014 г. След тази година се дава възможност да се търгува с тези права на плащане. Това означава, че те ще могат да се продават, наследяват, да се делят, съобщи зам.земеделският министър Светалана Боянова, цитирана от Mediapool. Подобна схема се прилага в старите страни членки, но за България е изцяло нова. Затова ще е необходима огромна разяснителна кампания сред фермерите, както и изчистване на спорните въпроси.
Принципно се променя схемата за финансиране на директните плащания. В момента се плаща на хектар – системата за единно плащане на площ. След 2014 г. ще се ползва система, базирана на права на плащане. За да се получи право на плащане, ЕК предлага да се взимат предвид две години – 2011 г. по отношение на лицата, които могат да получат права на плащане и 2014 г. - по отношение на броя на правата. В момента другата референтна година, давана от ЕК, е 2014 г. Първоначалното разпределение на права на плащане ще се извърши през 2014 г. и каквото заявиш тогава, такива права за плащане ще получиш.
Предложението на ЕК е до 150 000 евро да се получава пълния размер на субсидията. Ако обаче субсидията надхвърля 150 хил. евро, но е до 200 хил. евро, разликата например от 30 хил. евро ще се намалява с 20%. От 200 до 250 хил. евро намалението на сумата над лимита ще е 40%, от 250 до 300 хил. евро - със 70%. Субсидии над 300 хил. евро няма да се плащат. Предложението на България е тези прагове да се завишат двойно.
У нас за 2011 г. например над 250 хил. евро са взели около 55 юридически лица, посочи Боянова. През годините техният брой варира. Принципно ние сме съгласни със становището на ЕК за въвеждане на таван, който да ограничи размера на плащането за най-големите.
Въпреки че все още не е окончателно приета финансовата рамка за следващия програмен период, със сигурност директните плащания ще се увеличат и очакваме да достигнат 5.4-5.5 млрд. евро. Това е над 2 млрд. евро повече спрямо настоящия програмен период.
Към момента предложението на Европейската комисия (ЕК) е пакетът за директните плащания на целия ЕС да бъде 283 млрд. евро, а по ПРСР – 91 млрд. евро. Кипърското председателство излезе с предложение за намаление на 277 млрд. евро за директни плащания и 90 млрд. евро за ПРСР. Българската позиция е, че не подкрепяме намаление на бюджета от сегашните му нива.
Спорен засега остава въпросът как ще бъдат разпределени тези 91 млрд. евро по ПРСР между 28-те страни членки. Брюксел предлага това да става на базата на обективни критерии като хектари, работна сила и др., както и на базата на минали резултати. ЕК обаче не е казала ясно какво се разбира под минали резултати. Сред страните членки няма единодушно съгласие за това какво се разбира под минали резултати.
На базата на известното със сигурност може да се каже, че България няма да допусне да получи по-малко от 3.2 млрд. евро за ПРСР, твърди още Боянова.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010