БВП е нараснал с 0,5% на годишна база

15 Ноември, 2012 - 13:47 - Klassa.bg Rss - всички новини

 Брутният вътрешен продукт на страната през третото тримесечие е нараснал с 0,5% на годишна база и с 0,1% спрямо второто тримесечие на 2012 година, показват експресните данни на Националния статистически институт (НСИ). БВП в номинално изражение за тримесечието е достигнал 21,735 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е 18,571 млрд. лв., като най-голям дял в нея формира секторът на услугите (57,3%), следван от индустриалния (31,2%) и аграрния сектор (11,5%). По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (70,3%), а бруто капиталообразуването в основен капитал е с дял от 16,5%.
През третото тримесечие на 2012 г. спрямо второто тримесечие на 2012 г. БВП се е увеличил с 0,1%. За същия период брутната добавена стойност също е нараснала с 0,1%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2012 г. основен принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление и бруто капиталообразуването в основен капитал с 0,4%. Износът на стоки и услуги през третото тримесечие е нараснал с 0,2% спрямо предходното тримесечие, а вносът на стоки и услуги намалява с 3,7%. През третото тримесечие на 2012 г. БВП нараства с 0,5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Същевременно брутната добавена стойност се увеличава с 0,2%. Увеличение е регистрирано в аграрния и индустриалния сектор, съответно с 6,3 и 3,5%. Секторът на услугите, който заема най-голям относителен дял в добавената стойност, има отрицателен принос и отчита намаление с 1% през разглеждания период. По отношение на компонентите на крайното използване е регистриран положителен икономически растеж на крайното потребление с 2,9% в сравнение със същия период на предходната година. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита ръст спрямо третото тримесечие на предходната година с 1%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 3,5%, а вносът на стоки и услуги - с 3%.
 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010