БЕХ подписва с "Газпром" за "Южен поток"

7 Ноември, 2012 - 13:35 - Klassa.bg Rss - всички новини

 Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще даде разрешение на „Български енергиен холдинг” ЕАД да приеме Окончателно инвестиционно решение за проекта „Южен поток” на територията на България, решиха министрите в сряда. Условие за приемането и подписването на ОИР е сключването между „Булгаргаз” ЕАД и „Газпром Експорт” на нов договор за доставки на природен газ за България от 2013 г., който да удовлетворява „Булгаргаз” по критичните въпроси.
Газопроводът е с дължина на основната тръба приблизително 540 км и с отклонение към Провадия от 59 км, три компресорни станции – Варна, Лозен и Расово, с технически капацитет от общо 63 млрд. куб. м. газ годишно.
Целевият срок за откупуване на инвестицията ще бъде не по-дълъг от 15 г., считано от началото на търговската експлоатация на газопровода на българска територия. По отношение на базовия период за достигане необходимото ниво на вътрешната норма на възвращаемост на собствените средства, страните са съгласували той да бъде 25 г., като започва от издаването на разрешение за експлоатация. Вътрешната норма на възвращаемост, заложена в Протокола, е 8% от собствените средства на страните, вложени в проекта.
При спазване на изискванията относно проектното финансиране и при невъзможност за стопроцентното му осигуряване, ОАО „Газпром” ще осигури средствата за покриване на собственото самоучастие на „БЕХ” ЕАД в строителството, без това да изменя равното дялово участие на „БЕХ” ЕАД като акционер. Отпуснатите средства за покриване на самоучастието на „БЕХ” ЕАД ще се връщат чрез дивидентите от дейността на „Южен поток България” АД. Конкретните условия относно финансирането ще бъдат уредени с допълнение към Акционерното споразумение. Предвижда се то да съдържа текст, че за проекта няма да се предоставят държавни гаранции и че „БЕХ” ЕАД на корпоративно ниво също няма да предоставя гаранции, обезпечения и др. подобни под никаква форма, вкл. няма да залага към ОАО „Газпром” и свързани с него лица акциите си в съвместната компания „Южен поток България” АД като обезпечение за осигуряване на самоучастието си.
В проекта „Южен поток” участват държавни институции и държавни и частни фирми от Австрия, Франция, Германия, Италия, Гърция, България, Сърбия, Унгария, Словения и Русия. Основната му цел е, при постигане на приемлива доходност за инвеститорите, да се предоставя природен газ от Русия за удовлетворяване на растящото търсене на природен газ в Европа. 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010